Положення про громадську комісію із житлових питань

ПОЛОЖЕННЯ

про  громадську комісію з житлових питань

 
   У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Житловим Кодексом, постановами Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують покращання житлових умов та надання їм житла, а також Положенням про громадську комісію з житлових питань.
   Комісія працює у складі 7 чоловік, її очолює голова сільської ради.

Діловодство, пов’язане з діяльністю комісії, здійснює секретар комісії з житлових питань. Секретар комісії веде прийом громадян з житлових питань щосереди  з 09:00 до 16:00.
   Згідно з регламентом роботи виконкому Щасливської сільської ради засідання комісії з житлових питань проходять не рідше одного разу на місяць.
   громадській комісії з житлових питань надані повноваження:
1.Здійснювати облік: - громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; - громадян, які мають право на отримання квартири, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення; - підприємств, організацій, установ, які ведуть облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов, за місцем роботи; - аварійного житла.
2.Контролювати: - списки громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання та за місцем роботи; - стан обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем роботи; - використання соціального житла за призначенням.
3.Видавати охоронні свідоцтва (броню) на жилі приміщення та обмінні ордери на квартири, що належать до комунальної власності міста.
4.Вносити пропозиції на засідання виконкому сільської ради щодо затвердження переліку документів, які підтверджують обґрунтованість визнання у визначеному порядку громадянина малозабезпеченим та таким, що потребує надання соціального житла.
5.Щорічно інформувати територіальну громаду району про ведення обліку громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому, першочерговому порядку і в порядку загальної черги, та про надання соціального житла на власній веб-сторінці в мережі Інтернету та в місцевих друкованих засобах масової інформації.
6.Укладати та розривати договори найму соціального житла.
7. Забезпечувати відповідно до законодавства: - розподіл і надання соціального житла та житла, що належить до державного житлового фонду, розташованого на території району, у разі наявності погодження управління житлово-комунального господарства виконкому міської ради; - щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку; - виконання затверджених загальнодержавних та місцевих програм розвитку соціального житла; - відселення громадян з аварійного житла.
8. Оформляти і видавати ордери на заселення громадян в надане житлове приміщення.
9. Вносити пропозиції на засідання виконкому сільської ради про включення житлових приміщень до числа службових та про виключення із числа службових, у разі наявності погодження сільського голови.
11. Укладати договори оренди житла, що перебуває у власності дітей, які утримуються в державних дитячих закладах, та закріплене за ними відповідними рішеннями виконкому сільської ради.
   Комісія надає дозвіл за заявою квартиронаймача та за згодою усіх членів сім'ї, що зареєстровані у помешканні, на реєстрацію у житло що належить до комунальної власності сіл Щасливської ради.
   Згідно зі ст. ст. 103-106 Житлового кодексу України комісія вносить пропозиції на зміну договору найму жилого приміщення.
   В обов’язковому порядку пропозиції громадської комісії з житлових питань затверджуються рішенням виконкому сільської ради.