зразок заяви про зняття з реєстрації

-----
19 апреля

Додаток 11
до Правил

ЗРАЗОК

Органу реєстрації Виконавчому комітету

Щасливської сільської ради_______________

(найменування органу реєстрації)

Іванова Івана Івановича, 15.07.1987 р.н.,  _____

 с. Щасливе,  Бориспільський р-н, Київська область

 (прізвище, ім’я та по батькові особи (представника),

України__________________________________

дата і місце народження, громадянство/підданство)

ЗАЯВА
про зняття з реєстрації місця проживання

Прошу зняти з реєстрації місце проживання моє/моєї малолітньої дитини/особи, чиї інтереси я представляю (необхідне підкреслити)

прізвище ___________Іванов_______________

ім’я _______________Артем_________________________________________________

по батькові ________ Іванович_______________________________________________

дата і місце народження 15.04.1978 с. Щасливе, Бориспільський р-н, Київська обл.

громадянство/підданство _______України_______________________

у зв’язку з вибуттям:

за адресою м. Київ, вул. Григоренка,15 кв.14

(адреса майбутнього місця проживання або адреса (місцезнаходження)

___________________________________________________________________________

спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального

___________________________________________________________________________

захисту або військової частини, за якою буде зареєстровано місце проживання особи)

на постійне проживання до ____________________________________________________

(назва країни)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* ____________________________________________________________________________

Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання особи ___паспорт, СК № 154237, 17.02.2005 р., Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області____

(назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

________________________________________________________________________________

Свідоцтво про народження (подається у разі реєстрації місця проживання дітей до 16 років) __________________________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі,

________________________________________________________________________________

найменування органу, який його видав)

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю _____________________________________________________________________________

(назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,

________________________________________________________________________________

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)

_19_ ____квітня_ 20 16 р.                                                         ___________________

        (підпис)

Я, _____________________________________________, який є законним представником

(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________________________, даю згоду на зняття з реєстрації

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

місця її проживання (за наявності в особи двох або більше законних представників зняття з реєстрації здійснюється за згодою інших представників).

 

Службові відмітки

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив ____________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)

 

М.П.                        _____ ___________ 20 ___ р.

 

У знятті з реєстрації місця проживання відмовлено ___ ____________ 20 __ р. ________________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ________________________________________________________________________________

ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)

________________________________________________________________________________
(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)

 

Місце проживання знято з реєстрації _____ ________________ 20 ___ р. ________________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище ________________________________________________________________________________
та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)

__________
        * Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

 

Комментарии
07 июня 2017 г.
Имя: geomineral.ru
Відповідно до поданих документів робляться відмітки про сімейний стан власника паспорта. Зразки штампів для внесення відміток про реєстрацію шлюбу або про розірвання шлюбу наведено у додатку 2 до цього Порядку. На зворотному боці заяви в графі
Ответить
Оставьте комментарий
Имя*:
Подписаться на комментарии (впишите e-mail):

Введите код с картинки:
* — Поля, обязательные для заполнения