заява про реєстрацію проживання малолітньої дитини

+++++
19 апреля

Додаток 7

до Правил

Органу реєстрації

____________________________________________

(найменування органу реєстрації)

____________________________________________

____________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові представника, дата

___________________________________________

і місце народження, громадянство/підданство)

ЗАЯВА

про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини

Прошу зареєструвати місце проживання малолітньої дитини

прізвище_________________________________________________________________________

ім’я ____________________________________________________________________________

по батькові ______________________________________________________________________

дата і місце народження ___________________________________________________________

громадянство/підданство __________________________________________________________

за адресою ______________________________________________________________________

(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної

________________________________________________________________________________

установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або військової частини,

_______________________________________________________________________________

за якою реєструється місце проживання)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* _______________________________________________________________________________

Свідоцтво про народження (подається при реєстрації місця проживання дітей до 16 років) ________________________________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі, найменування органу,

________________________________________________________________________________

який його видав)

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю ________________________________________________________________________________

(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,

________________________________________________________________________________

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)

________________________________________________________________________________

_____  ________________ 20 __ р.   ___________________

(підпис)

До заяви додаю: квитанцію про сплату адміністративного збору.

Підстава для реєстрації місця проживання малолітньої дитини — документи, що підтверджують (необхідне заповнити)

1. Право на проживання в житлі (зазначені документи подаються в разі реєстрації малолітньої дитини не за адресою батьків/законних представників) _________________________________________________________________________________

(вид документа, що посвідчує особу, серія, номер, дата видачі,

________________________________________________________________________________

найменування органу, який його видав)

2. Перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за адресою відповідної установи/закладу)

________________________________________________________________________________

(реквізити документів, що підтверджують право на перебування у спеціалізованій соціальній

________________________________________________________________________________

установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту)

Я, ___________________________________________________, який є законним представником

(прізвище, ім’я та по батькові)

_____________________________________________________, даю згоду на реєстрацію місця

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

її проживання (за наявності в особи двох або більше законних представників реєстрація місця проживання здійснюється за згодою інших законних представників).

Службові відмітки

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив _______________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)

МП  _____ ___________ 20 ___ р.

 

У реєстрації місця проживання відмовлено _____ __________ 20 __ р.

__________________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали працівника,

________________________________________________________________________________

що прийняв рішення)

_________________________________________________________________________________

(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)

Місце проживання зареєстровано _____ ___________ 20 ___ р.

_______________________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище

_______________________________________________________________________________

та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)

__________

* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

Оставьте комментарий
Имя*:
Подписаться на комментарии (впишите e-mail):

Введите код с картинки:
* — Поля, обязательные для заполнения