Програма розвитку спорту

Додаток

до рішення

Щасливської сільської ради

№ - 3 – VIІ

від 17 грудня2015 року

 

 

 

ПРОЕКТ Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Щасливської сільської ради на 2016рік

 

І. Назва програми. Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Щасливської  сільської ради на 2016 рік.

 

ІІ. Підстави для прийняття рішення про розробку Програми:

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю».

 

Державна молодіжна політика в Україні є пріоритетним та специфічним напрямом діяльності держави і здійснюється в інтересах сім’ї, молоді, суспільства та держави в цілому.

 

На території Щасливської сільської ради станом на 01 січня 2016 року проживає 1055 дітей віком до 18 років.

 

Основними причинами, що зумовлюють прийняття даної програми є підвищення ролі молоді в створенні належних умов для культурного та фізичного розвитку молодих громадян; проведення заходів по профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганді здорового способу життя.

 

Тому виникає необхідність у створенні умов для розбудови спортивних споруд, таких як дитячі ігрові майданчики, стадіони, спортивної площадки тощо.

 

ІІІ. Мета Програми:

 

Пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом. Розбудова спортивної інфраструктури на території Щасливської сільської ради.

 

IV. Виконавці Програми:

 

Виконком Щасливської сільської ради

 

 Основні програмні заходи:

популяризація здорового способу життя, розвитку різних видів спорту;

залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом;

організація дозвілля молоді з метою профілактики негативних явищ тютюнопалінню, вживання алкоголю та наркотичних препаратів;

сприяння розвитку волонтерського руху серед шкільної молоді;

підготовка спортсменів до участі в районних змаганнях в індивідуальних і командних видах спорту;

сприяння в проведенні чемпіонату району з волейболу серед чоловічих команд сезону 2015-2016 рр. (відповідно до Положення та Календаря змагань) та участь сільської команди в змаганнях;

участь у районних та обласних змаганнях з волейболу, футболу, шахів,шашок, тенісу;

підготовка молоді до служби в лавах Української армії.

 

 

VІ. Обсяги та джерела фінансування:

 

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів, передбачених у сільському бюджеті, спонсорських надходжень та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

 

 

Термін реалізації Програми до 31 грудня 2016 року.

 

VІІ. Очікувані результати.

 

Реалізація даної Програми дасть змогу залучати більшу чисельність молоді до занять фізичною культурою та спортом, пропагувати здоровий спосіб життя, організовувати змістовне дозвілля для молоді, що призведе до зменшення правопорушень, розвитку інтелектуальних та фізичних якостей молодих людей, які проживають на території Щасливської сільської ради; розбудовувати спортивну інфраструктуру; зміцнить матеріально-технічну базу даної галузі.

 

VІІІ.  Координація і контроль за виконанням Програми.

 

Координацію роботи і контроль за виконанням даної Програми здійснює постійна комісія Щасливської сільської ради з питань освіти, культури, спорту, молоді  та національного розвитку.

 

 

ПАСПОРТ СІЛЬСЬКОЇ ПРОГРАМИ

 

Назва: Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Щасливської сільської ради на 2016рік.

Підстава для прийняття рішення про розробку Програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю».

Замовник: Виконком Щасливської сільської ради.

Виконавці Програми: Виконком Щасливської сільської ради,

Мета: Пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом. Розбудова спортивної інфраструктури на території Щасливської сільської ради.

Початок: січень 2016 року, закінчення – грудень 2016 року.

Очікувані результати виконання Програми: Залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом, пропагування здорового способу життя, профілактика негативних явищ тютюнопалінню, вживання алкогольних напоїв та наркотичних препаратів, зменшення правопорушень, розвиток спортивної інфраструктури.

Контроль за виконанням: Постійна комісія Щасливської сільської ради з питань освіти, культури, спорту, молоді  та національного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                                            М.Ф. Шмаюн