Програма поводження з твердими побутовими відходами

  Додаток 1 до рішення

№  – 3 - VIІ від 17.12.2015 р.

 

  ПРОГРАМИ

 поводження  з  твердити побутовими  відходами 

на 2016 рік

 

 

          Програма поводження   з  твердити побутовими  відходами  на 2016 р.   (далі – програма)  спрямована  на   реалізацію державної політики  в  сфері економічної безпеки, охорони навколишнього  середовища, регулювання  відносин  щодо  діяльності  у  сфері поводження з відходами.

 

1. Мета  та  основні  завдання програми

 

         Завданнями програми  є здійснення  комплексу заходів, спрямованих на ліквідацію  несанкціонованих  сміттєзвалищ, поліпшення  екологічного та  санітарного стану населених пунктів сільської ради, забезпечення  виконання вимог законодавства, нормативних, директивних  документів  центральних органів  виконавчої влади  у  сфері   безпеки  та поліпшення  стану навколишнього природного середовиша.

 

2. Основні напрямки   розв’язання  завдань програми

 

         1. Проведення  щорічних весняних та осінніх  комплексних комісійних обстежень стану населених пунктів Щасливе та Проліски.

                                     (Виконком  сільської   ради, постійна комісія з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва, екології та благоустрою населених пунктів)

                           

 

         2. Розробити  та  затвердити режим роботи збору  ТПВ,  інструкції  по прийому відходів.

                                      (Виконком сільської  ради, постійна комісія з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва, екології та благоустрою населених пунктів - протягом 2016 р.)

 

         3.Здійснювати  контроль  за  суб’єктами утворення відходів з   метою   недопущення порушення законодавства про поводження з  відходами.

 

         4.Організація  роботи  з  ліквідації,  в межах населених пунктів, несанкціонованих, сміттєзвалищ.

                                      (Виконком сільської ради, постійна комісія з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва, екології та благоустрою населених пунктів - протягом 2016 р.)

 

         5. Забезпечити майданчики  збору ТПВ  технічно справними  контейнерами  та встановити додаткові  контейнери  в  щільно заселених  мікрорайонах.

         (Виконкоми   сільської ради , постійна комісія з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва, екології та благоустрою населених пунктів - протягом 2016 р. )

                                      У межах фінансування

 

        

                                      Постійно 

4. Фінансове  здійснення  виконання програми

         Обсяги робіт  і  фінансування заходів  програми визначаються  згідно з  показниками,  визначеними  виконавчим комітетом  сільської ради, враховуючи кошторисні призначення.  Завдання програми  розроблені, виходячи  з мінімально  необхідних  обсягів для  вирішення  нагальних  проблем  екологічної  безпеки  та  поліпшення  стану  навколишнього    середовища.

         Фінансування заходів  програми  передбачається здійснювати  за  рахунок місцевого бюджету  та інших  джерел фінансування,  не заборонених  чинним законодавством.

         Оплата робіт по виконанню Програми може здійснюватись за рахунок коштів отриманих від бюджету вищого рівня у вигляді трансфертів (субвенцій, дотацій, тощо…)

         Зміни до Програми вносяться за рішенням сільської ради.