Бюджет на 2017 рік

УКРАЇНА

ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


  Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження сільського бюджету на 2017 рік

 

            Відповідно до пункту 23 статті 26. пункту 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 69,69.1,71,75,76,77,91 Бюджетного кодексу України,

 

Щасливська сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

  1. 1.              Визначити на 2017 рік:

-  доходи   сільського бюджету у сумі  45800,0  тис. грн., в тому числі доходи загального фонду   сільського  бюджету  45800,0  тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського   бюджету  0,00  тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00  тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки   сільського  бюджету у сумі  45800,0  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського  бюджету  12424,1 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 33375,9 тис. гривень;

- профіцит сільського  бюджету у сумі 33375,9 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського  бюджету 33375,9 тис. грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського  бюджету у сумі 33375,9 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  сільського  бюджету на 2017  рік по загальному фонду бюджету в сумі 12424,1 тис.грн., по спеціальному фонду бюджету  в сумі 33375,9тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

Установити, що  в 2017 році беруться зобов’язання, та здійснюються відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність  виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік Бориспільським управлінням Державної казначейської служби України Київської області.

       Надати право місцевому фінансовому органу у межах загального обсягу бюджетних призначень по головному розпоряднику (за бюджетною програмою)окремо за загальним та спеціальним фондом за обґрунтованим поданням головного розпорядника, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

            Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет в сторону збільшення чи зменшення призначень між головними розпорядниками (між програмами)ухвалюється виключно на пленарних засіданнях сесії сільської ради на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини бюджету, висновку про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів(крім власних надходжень бюджетних установ)».

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  248,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017  рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  сільського  бюджету на  2017  рік за їх економічною  структурою:

 

- оплату праці працівників бюджетних установ(2110);

- нарахування на заробітну плату(2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів(2220);

- забезпечення продуктами харчування(2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);

- поточні трансферти населенню (2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (2620);

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 39709,4 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Видатки , пов’язані із стимулюванням працівників бюджетних установ здійснювати за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових  виплат із заробітної плати та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

- до доходів належать надходження, визначені ст..69 Бюджетного кодексу України.

- джерелами формування в частині фінансування є надходження визначені ст..15 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету на 2017  рік у частині доходів  є надходження, визначені ст.. 69-1,  71 Бюджетного кодексу України.

    10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік в частині фінансування , є надходження визначені ст..15 Бюджетного кодексу України.

  11. Установити , що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород , матеріальну допомогу , лише в межах фонду заробітної  плати , затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

  12.  Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  13.  Це рішення вводиться в дію з 01 січня 2017 року.

  14. Контроль за виконанням сільського бюджету покласти на планово бюджетну  комісію.

 

Сільський голова                                                          М.Ф.Шмаюн

 

с. Щасливе

22 грудня 2016 року

№ - 15 - VІI

Пояснювальна записка

 

до сільського бюджету Щасливської сільської ради на 2017 рік

 

 

ДОХОДИ

 

 

              При  розрахунку доходів загального фонду сільського бюджету на 2017 рік враховано вимоги  статті 69 Бюджетного кодексу України ,  динаміку та  тенденції виконання показників надходжень податків, зборів, обов"язкових платежів за попередні роки, та зміни внесені до Бюджетного Кодексу України, та Податкового кодексу України

 

 

 

 

               Прогнозні показники доходної частини загального фонду сільського бюджету на 2017 рік обраховані в сумі 45800,0 тис. грн.(За фактичним надходженням 2016року)

 

 

Дохідна частина бюджету

Прогноз на 2017 рік

 

Всього

 

Податкові надходження

45 800,00

 

Внутрішні податки на товари та послуги

30522

 

Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

30522

 

Місцеві податки

15278,0

 

Податок на майно

11 799,00

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

19,0

19,00

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

100,0 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості

1600,00

 

Земельний податок з юридичних осіб

3200,00

 

Орендна плата з юридичних осіб

6 500,00

 

Земельний податок з фізичних осіб

170,00

 

Орендна плата з фізичних осіб

210,00

 

Єдиний податок

3389,0

 

Єдиний податок з юридичних осіб

906,0

 

Єдиний податок з фізичних осіб

2483,0

 

Інші податки та збори

90,0

 

Екологічний податок

0,0

 

Фіксований с/г податок

90,0

 

Надходження від видатків забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

0,0

 

              

 

         Найбільшу питому вагу, що закладена в основу формування доходів сільського бюджету на 2017 рік займає акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів . Прогнозні розрахунки надходження акцизного податку до сільського бюджету на 2017 р. здійснені на основі Податкового кодексу, статті 69 Бюджетного кодексу України,   і становлять   30522,0 тис.грн, виходячи із фактичних надходжень до місцевого бюджету у 2016 році.

         Другим вагомим джерелом формування доходів загального фонду села є податок на майно .До складу зазначеного податку ,відповідно до ст.265 Податкового кодексу входять:

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

-транспортний податок;

 -плата за землю.

 

       Плата за землю включає в себе :

-          земельний податок з фізичних осіб;

-          земельний податок з юридичних осіб;

-          орендну плату з фізичних осіб ;

-           орендну плату з юридичних осіб.

              По планових розрахунках плата за землю на 2017 рік становить 10080тис.грн.                                                                 На 2017 рік передбачається обсяг податку з орендної плати за землю з юридичних осіб в сумі  6500,0 тис.грн.Планування зазначеного податку проводилося відповідно до річної  суми орендної плати зазначеної в  договорах оренди земельних ділянок, враховуючи індекс інфляції та  фактичне наднодження по платі за землю у 2016 році.

 

 

             

 

   Надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2017 рік заплановано в сумі1719,0 тис.грн.  (Планування здійснено за фактичними надходженнями 2016 року)             

 

 

 

 

ВИДАТКИ

 

 

Загальний фонд

 

Видатки загального фонду бюджету (поточні видатки)на 2017 рік передбачені в сумі 12424,1тис.грн.в чому числі на:

 

Державне управління

 

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 В сільському бюджеті  на 2017 рік на утримання апарату Щасливської сільської ради передбачені видатки у сумі 4869,3 тис. грн.

 

 

 

Видатки передбачені на 21,5 штатних одиниць.

 

 

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

 

Місцева пожежна охорона

 В сільському бюджеті  заплановані кошти в сумі 1221,3 тис.грн. на утримання місцевої пожежної охорони.

 

 

 

Видатки передбачені на 9,0 штатних одиниць.

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Інші видатки на соціальний захист населення

 На інші видатки по соціальному захисту в сільському бюджеті на 2017 рік заплановано суму 2504,0тис.грн. в тому числі -2504,0 тис.грн - на виплату матеріальної допомоги населенню.

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

 

На 2017 рік заплановано 199,5тис.грн.на рпидбання путівок для оздоровлення дітей.

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

 

               Загальна сума видатків сільського бюджету на 2017 рік на утримання  водопровідно-каналізаційного господарства становить 120,5 тис.грн

Благоустрій міст, сіл, селищ

 На благоустрій міст, сіл, селищ  заплановано видатки в сумі 1609,7 тис.грн.

 

Транспорт, дорожнє господарство,зв'язок…

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

 

Загальна сума видатків загального фонду сільського бюджету  на 2017 рік на утримання та ремонт доріг становить 1073,0тис.грн..

 

 

 

 

 

 

Культура і мистецтво

 

 

Видатки на заходи передбачені державними та  місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

  Загальна сума видатків сільського бюджету на 2017 рік на фінансування установ культури та мистецтва передбачена у сумі 644,2 тис.грн.

 

 

 

               В складі цих видатків передбачаються кошти на заходи, передбачені  місцевими програмами розвитку культури і мистецтва у сумі 644,2 тис.грн.

 

 

 

Проведення заходів із землеустрою

 

               Загальна сума видатків сільського бюджету на 2017 рік на виконання програми землеустрою  передбачена у сумі 182,6 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

                Видатки спеціального фонду бюджету(капітальні видатки)  передбачені у сумі 33375,9тис.грн. З них:

-          Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства 294,0тис.грн.

-          Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 767,8тис.грн.

-          Благоустрій міст, сіл, селищ 7715,5 тис.грн.

-          Реалізація заходів, щодо інвестиційного розвитку території 17522,4тис.грн.

-          Утримання та розвиток інфраструктури доріг 6766,2тис.грн.

-          Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 310,0тис.грн.  

 

 

 

 

Голова ПБК

 

Т.Б.Ющенко