порядок складання запитів

 

П О Р Я Д О К

 

складання та подання запитів на інформацію

в усній, письмовій або іншій формі

(поштою, факсом, телефоном,

електронною поштою)

 

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи Щасливській сільській раді в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або за телефоном.

 

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

 

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату, за умови подання письмового запиту.

 

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає секретар сільської ради, секретар виконавчого комітету, діловод  або яка розміщується на офіційному веб-сайті Щасливської сільської ради.

 

5. Запит на інформацію може бути поданий особисто до  приймальні сільської ради щодня, крім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 17.00 години, у п’ятницю - з 9.00 до 16.45 години.

 

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 

7. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформлює відповідальний працівник сільської ради із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.    

 

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.