порядок опрацювання запитів

 

П О Р Я Д О К

 

опрацювання запитів на інформацію в

Щасливській сільській раді

 

         1.   Запити на публічну інформацію, які надходять до сільської ради (в тому числі електронною поштою) від фізичних та юридичних осіб реєструються у діловода в журналі  обліку запитів.

         2.  Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

 

         3. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

 

        4. Відповідно до змісту запиту, він направляється секретарю сільської ради та секретарю виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в журналі реєстрації вихідної документації і надсилається адресату.

 

          5. Щасливська сільська рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п 'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

          6. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

         7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Щасливська сільська рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

        8.  У разі, коли сільська рада не володіє запитуваною інформацією, і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, або інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом,     вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово. 

 

          9. У разі, коли Щасливській сільській раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а оригінал запиту переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.