Порядок обговорень та слухань

   РІШЕННЯ

 

Про затвердження Порядку проведення

громадських обговорень та слухань на

території Щасливської сільської ради

 

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 8, 9, 13, 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,

 

Щасливська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень та слухань на території Щасливської сільської ради згідно з Додатком №1 до рішення.
 2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань дотримання законності та депутатської етики.

 

 

 

Сільський голова                                                               М.Ф. Шмаюн

 

 

 

 

 

 

 

с. Щасливе

16 червня  2015 року

№ 2641 - 51 - VI

 

 

 

Додаток №1 до рішення

Щасливської сільської ради

від 16 червня 2015 року № 2641 - 51 – VI

 

 

Порядок проведення  громадських обговорень та слухань та слухань

на території Щасливської сільської ради

 

Метою проведення громадських обговорень та слухань та слухань є одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проведення громадських обговорень та слухань сприяє формуванню прозорих стосунків та довіри між владою та громадськістю.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ обговорень та слухань

Громадські обговорення та слухання мають такі етапи:

 1. ініціювання проведення обговорень та слухань;
 2. вирішення організаційних (технічних) питань;
 3. формування плану та регламенту проведення громадських обговорень та слухань;
 4. проведення громадських обговорень та слухань;
 5. 5.  оформлення результатів громадських обговорень та слухань.

1. Ініціювання проведення обговорень та слухань: ініціатори та учасники

Ініціатором проведення громадських обговорень та слухань можуть бути:

Щасливський сільський голова, депутати сільської ради, фізичні та юридичні особи, які зареєстровані на території Щасливської сільської ради.

2. Організаційні (технічні) питання проведення громадських обговорень та слухань

Одним з підготовчих етапів проведення громадського обговорення та слухання є вирішення організаційних (технічних) питань:

 • час та дата проведення громадського обговорення та слухання;
 • місце проведення громадського обговорення та слухання;
 • визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);
 • підготовка та тиражування інформаційних матеріалів, необхідних для проведення громадського обговорення та слухання;
 • ·      підготовка технічної бази: медіапроектор (за необхідністю), дошка для нотаток (за необхідністю), канцтовари тощо.

3. Забезпечення участі в обговоренні цільових груп

Забезпечення участі в громадських обговорення та слуханнях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень та слухань.

Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень та слухань найбільш поширеними є:

 • оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на дошках оголошень, в Інтернеті);
 • ·      розсилання письмових запрошень.

В оголошенні про проведення громадських обговорень та слухань повинна бути зазначена така інформація:

 • дата (число, місяць, рік) та місце (точна адреса) проведення обговорення та слухання;
 • тема обговорення та слухання;
 • перелік питань, що будуть обговорюватись;
 • прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за проведення обговорення та слухання та контактний телефон.

Письмові запрошення про проведення громадських обговорень та слухань розсилаються тоді, коли коло зацікавлених сторін чітко визначене.

4.Формування плану та регламенту проведення громадських обговорень та слухань 

План та регламент громадських обговорень та слухань повинен визначати порядок (послідовність) розгляду та перелік основних питань, що розглядатимуться на громадських обговорення та слуханнях, часові межі на розгляд того чи іншого питання

                                                                                              Приклад

План заходу

Регламент

Вступне слово головуючого (ведучого або модератора) – оголошення теми, основних питань, що розглядатимуться, а також регламенту

до 10 хвилин

Доповідь з основного питання

до 15 хвилин

Співдоповіді з основного питання, виступи спеціалістів

    до 10 хвилин

на кожну співдоповідь

Запитання та відповіді на запитання після доповідей, співдоповідей

до 30 хвилин

Виступи при обговоренні

до 5 хвилин

на кожний виступ

Прийняття рішення

до 5 хвилин

Заключне слово головуючого (ведучого або модератора)

до 5 хвилин

Загальна тривалість обговорення та слухання

 

від 90 хвилин

 

Загальна тривалість проведення громадських обговорень та слухань визначається в кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми, що пропонується вирішити в проекті регуляторного акта та активності учасників. Оптимальною тривалістю проведення громадських обговорень та слухань вважається тривалість від 1,5 до 2,5 годин.

5. Проведення громадських обговорень та слухань

Громадські обговорення та слухання проводять відповідно до розробленого плану та регламенту.

Всі учасники громадських обговорень та слухань реєструються до початку проведення обговорень та слухань у списку, де зазначають прізвища, імена, по батькові, назва підприємства (організації), посада, в разі необхідності контактний телефон.

6. Оформлення результатів громадських обговорень та слухань

Обов’язковим документом громадського обговорення та слухання є протокол. Для ведення та оформлення протоколу обирають секретаря.

Протокол повинен містити увесь перебіг обговорення та слухання, в тому числі інформацію про:

 • тему, час і місце проведення громадського обговорення та слухання;
 • кількість та склад учасників обговорення та слухання;
 • ініціатора та організатора обговорення та слухання;
 • теми та короткий зміст доповідей і виступів учасників обговорення та слухання;
 • пропозиції, висловлені в ході обговорення та слухання;
 • результати голосування у разі його проведення;
 • звернення та рекомендації учасників обговорення та слухання тощо.

Протокол громадського обговорення та слухання підписує головуючий та секретар. Усі зауваження та пропозиції розглянуті під час громадських обговорень та слухань можуть повністю чи частково бути враховані або мотивовано відхилені. Рекомендації та пропозиції розглянуті під час громадських обговорень та слухань можуть бути оприлюднені в засобах масової інформації.

 

За результатами проведення громадського обговорення та слухання необхідно підготувати звіт про проведення громадських обговорень та слухань та поширити його у будь-який зручний спосіб серед усіх зацікавлених сторін та учасників обговорень та слухань.

У звіті повинні бути висвітлені такі питання:

 • місце та дата громадського обговорення та слухання;
 • тема обговорення та слухання;
 • організатор проведення громадського обговорення та слухання;
 • форма обговорення та слухання (громадські слухання, круглий стіл, конференція, семінар, збори, тощо);
 • план та регламент проведення заходу;
 • учасники та доповідачі;
 • рекомендації та пропозиції, висловлені під час обговорення та слухання;
 • прийняті рішення.