Положення про рекламу

Додаток № 1

До рішення від 05 березня  2015 року

№ 2533 – 49-VI

 

Положення

про розміщення об’єктів зовнішньої реклами

на території Щасливської сільської ради

 

1. Загальні відомості

1.1. Положення про розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території Щасливської сільської ради (далі – Положення) регулює правові відносини міжЩасливською сільською радою, виконавчим комітетом Щасливської сільської ради і комунальними установами та фізичними і юридичними особами, незалежно від форми власності та підпорядкованості, що виникають у процесі розміщення об'єктів зовнішньої реклами (далі – ОЗР) на території  сіл Щасливе та Проліски, та визначає порядок надання дозволів на їх розміщення.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

об'єкт зовнішньої реклами (ОЗР) – рекламний засіб та (або) спеціальна рекламна конструкція для його розміщення, рекламні акції з використанням зовнішнього місцевого середовища;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

власна реклама – це вид зовнішньої реклами, наякій Розповсюджувач зовнішньої реклами рекламує власну продукцію чи власні послуги;

соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача, у тому числі будь-які матеріальні носії інформації, що містять візуальне зображення реклами, зокрема друкована продукція, аплікації, мальовані, світлові, електронні зображення, аудіо-трансляція, тощо;

місце розміщення об'єкта зовнішньої реклами – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста, що надаються Розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (балансоутримувачем);

Робочий орган – виконавчий комітет при Щасливської  сільської ради, який уповноважений виконувати покладені на нього цим Положенням функції з оформлення та видачі дозволів на розміщення ОЗР, підготовки договорів з Розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцем розміщення ОЗР та встановлення пріоритету на місце розташування ОЗР;

Розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

дозвіл – документ установленої форми, виданий Робочим органом Розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Щасливської сільської ради. Дозвіл дає право на розміщення ОЗР на певний строк і в певному місці та містить відомості про Розповсюджувача зовнішньої реклами, технічні характеристики ОЗР, місце його розміщення з прив'язкою до плану місцевості, фотографічний знімок місця до і після розміщення ОЗР, погоджені з зацікавленими організаціями проектні матеріали і погоджувальну частину, номер дозволу та інші необхідні відомості.Рішення є невід’ємною частиною договору;

інформаційне повідомлення – офіційне повідомлення від організатора рекламної акції, що містить письмовий опис рекламного сюжету;

проект розміщення ОЗР – необхідний пакет текстових та графічних матеріалів, яким визначено місце розміщення ОЗР (інформаційних конструкцій), його зовнішній вигляд, композиційні, колористичні, світлотехнічні, конструктивні та інші характеристики, взаємозв'язок з оточуючим середовищем;

рекламно-інформаційне  оздоблення фасадів містить відомості про Розповсюджувачів зовнішньої реклами, архітектурно-планувальні, художньо-конструктивні, технічні характеристики ОЗР (інформаційних вивісок, декоративних елементів та конструкцій), розміщених на фасаді будинку та споруди. Паспортом визначається колористичне рішення та технологія опорядження будинку. У випадку розміщення ОЗР з освітлювальними пристроями – у складі паспорта розробляться світлотехнічний розділ з архітектурним та технологічним освітленням елементів фасаду і прилеглої території або окремий паспорт освітлення об'єкту архітектури;

схеми розміщення ОЗР – виконуються у складі проекту або окремим документом у випадках комплексного розміщення ОЗР. Містять відомості Розповсюджувача зовнішньої реклами, ситуаційний план в системі міста, району, кварталу, викопіювання М 1:2000, схеми генплану М 1:500, з нанесеними запропонованими місцями розміщення, фотофіксації існуючою стану, фотомакети запропонованих рішень в оточуючому просторі, архітектурно-планувальні, художні, технічні характеристики ОЗР, пропозиції щодо благоустрою території розміщення (місця розміщення), інші необхідні відомості;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, тощо), що використовуються для розміщення реклами:

штендер - мобільна (переносна) рекламна конструкція, яка встановлюється на вулиці тільки під час роботи Розповсюджувача реклами та у безпосередній близькості від її місця розміщення;

плакат - засіб друкованої реклами, що може включати агітаційний малюнок, короткий текст, фотографію (тощо);

стелла (пілон) - вертикальна  рекламна конструкція від 8 до 20м. Найчастіше виготовляється у вигляді майже плаского двостороннього світлового короба з накладними елементами і декоративними бічними панелями. Установлюється на власній бетонній підставці;

банер - міцна вінілова полотнина з покриттям для сольвентного друку, армована поліестеровою ниткою, розміщується на огорожах, фасадах будівель та споруд;

транспарант-перетяжка – конструкція, яка складається з полотна, виготовленого з армованого ПВХ чи тканини, та тросів закріплених над проїжджою частиною вулиці;

скролл — рекламна конструкція з внутрішньою підсвіткою та валіком для прокручування зображень;

триедр - засіб зовнішньої реклами, що представляє собою обертаючий світловий стенд (короб), що складається з трьох рекламних площин, з розміром однієї рекламної площини 1,2 х 1,8 м;

сіті-лайт (лайтпостер) -засіб зовнішньої реклами, що представляє собою стенд (короб), що складається з двох рекламних площин, з розміром однієї рекламної площини 1,2 х 1,8 м;

складний рекламний засіб – наземна конструкція, загальна площа якої більше ніж 36 кв.м або форма якої виготовлена за проектом (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламних засобів відносяться також дахові установки;

рекламна акція – це публічний спеціально організований захід, метою якого є підвищення об’єму продажу товарів (послуг).

1.3. Терміни, що не визначені в цьому Положенні, вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про рекламу" та іншими актами законодавства України.

1.4. Положення є обов'язковим для виконання усіма учасниками рекламної діяльності.

1.5. ОЗР розміщуються на підставі дозволів у відповідності до вимог цього Положення. Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Щасливської сільської  ради забороняється.

1.6. Рекламні засоби та об’єкти зовнішньої реклами, розміщені на території
Щасливської сільської ради, на які не оформлені належним чином документи на розміщення та зовнішнє оформлення, підлягають демонтуванню.

1.7. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників (балансоутримувачів), або уповноважених ними органів (осіб) відповідно до затвердженого паспорта опорядження фасадів та з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням Закону України «Про рекламу», правил благоустрою території міста Борисполя та цього Положення.

2. Виконавчий комітет:

2.1. Розробляє в межах компетенції нормативно-правові акти, направлені на регулювання діяльності у сфері реклами, вносить пропозиції щодо зміни та/або доповнення до цього Положення.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням вимог цього Положення, вимагає усунення виявлених порушень.

2.3. Організовує інвентаризацію ОЗР та надає інформацію щодо самовільно встановлених ОЗР відповідно до Правил благоустрою сіл Щасливе та Проліски.

2.4. Розглядає заяви Розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії.

2.5. Укладає договори на право тимчасового користування місцями розміщення ОЗР (додатки №3, №4). Договори підписує сільський голова, або особа, яка виконує його обов’язки.

2.6. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення ОЗР, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету.

2.7. Здійснює підготовку та подає в установленому порядку проекти рішень виконавчому комітету Щасливської сільської ради про надання дозволу, відмову у його наданні, продовження строку дії дозволу, відмову у його продовженні або скасування дозволу.

2.8. На підставі відповідного рішення виконавчого комітету Щасливської сільської  ради видає Розповсюджувачу зовнішньої реклами дозвіл, підписаний сільським головаю.

2.9. У першому кварталі кожного року проводить моніторинг щодо розміру плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів.

2.10. Здійснює підготовку та подає на затвердження в установленому порядку економічно обґрунтовані диференційовані тарифи плати за тимчасове користування місцями для розміщення ОЗР, які перебувають у комунальній власності територіальної громади сіл Проліски та Щасливе.

2.11. Вирішує питання щодо розміщення соціальної реклами в межах наданих повноважень.

3. Порядок надання дозволів

3.1. Для одержання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами заявник подає заяву встановленого зразка на ім’ясільського голови Щасливської сільської ради, до якої додаються:

кольоровий фотографічний знімок або комп'ютерний макет місця (розміром не менше 6 x 9 сантиметрів в двох екземплярах) на якому планується розмістити ОЗР;

схема розташування ОЗР з прив’язкою до місцевості;

ескіз креслення ОЗР з основними габаритними розмірами, даними про застосовувані матеріали, кольоровим опорядженням рекламного засобу, а також іншими технічними характеристиками;

погодження балансоутримувача або власника майна, на якому планується розміщення ОЗР;

копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3.2. Відсутність або неналежне оформлення хоча б одного з документів, зазначених у п.3.1., є підставою для відмови у наданні дозволу, яка надається заявникові через виконком Щасливської сільської ради.

3.3. За наявності документів, передбачених пунктом 3.1 цього Положення, заява  та  документи передаються  на розгляд виконавчого комітету Щасливської сільської ради.

3.4. У випадку встановлення ОЗР на об’єктах чи землях, які знаходяться у приватній власності, а також в  оренді (постійному користуванні) фізичних чи юридичних осіб (тільки для розташування їх власної реклами), приймається рішення виконавчого комітету Щасливської сільської  ради про надання дозволу на розміщення ОЗР, договір на тимчасове користування місцем розміщення ОЗР не укладається, плата за користування місцем розміщення ОЗР не нараховується.

3.5. У випадку встановлення ОЗР на об’єктах чи землях територіальної громади сільської ради, які знаходяться в оренді (постійному користуванні) у фізичних та  юридичних осіб, дозволяється розміщення зовнішньої реклами інших фізичних та юридичних осіб на загальних умовах, передбачених даним Положенням.

3.6. Дозвіл погоджується заявником з:

власником місця для розміщення ОЗР і виконавчим комітетом Щасливської сільської ради.

На вимогу виконавчого комітету  дозвіл погоджується з:

державтоінспекцією (у разі розміщення зовнішньої реклами у зоні впливу магістральних вулиць, в межах червоних ліній вулиць, на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування);

службою автомобільних доріг у Київській області (уразі розміщення ОЗР в межах земель дорожнього господарства біля доріг державної власності);

утримувачем інженерних комунікацій (уразі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій).

3.7. У разі встановлення (розміщення) ОЗР на стіні чи даху житлового будинку, заявник повинен отримати письмову згоду на розміщення від мешканців цього будинку (під’їзду), чиї інтереси можуть бути порушені у зв’язку з розміщенням даної конструкції.

3.8. У разі прийняття виконавчим комітетом Щасливської  ради рішення про надання дозволу, сільський голова підписує обидва примірники дозволу і договору між виконавчим комітетом  та Розповсюджувачем ОЗР та скріпляє їх печаткою сільської ради.

3.9. Один примірник дозволу і договору надається заявникові, другий – залишається у виконавчому комітеті для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

3.10. У разі, якщо виконавчий комітет Щасливської сільської ради відмовляє у прийнятті рішення про надання дозволу, виконком повідомляє про це Розповсюджувачу зовнішньої реклами  та надсилається обґрунтована відповідь.

3.11. Дозвіл набирає чинності з моменту прийняття рішення виконавчого комітету сільської  ради «Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами» та діє протягом  терміну,   зазначеного  у рішенні. Термін дії дозволу відповідає терміну дії договору.

3.12. Термін дії дозволу продовжується на підставі рішення виконавчого комітету, прийнятого відповідно до заяви, яка подається Розповсюджувачем зовнішньої реклами не пізніше ніж задва тижні до закінчення строку дії дозволу. Виконавчим комітетом готується проект рішення про продовження терміну дії дозволу. Після прийняття відповідного рішення, продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл. Договір автоматично продовжується на термін дії дозволу.

3.13. У наданні дозволу Розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути відмовлено у разі, коли:

оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

у поданих документах виявлені неправдиві відомості;

перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

3.14. Відмова у наданні  дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.15. Виданий та оформлений відповідно до цього Положення дозвіл є підставою для виконання робіт, пов'язаних з розміщенням рекламного засобу.

3.16. Після розміщення ОЗР Розповсюджувач зовнішньої реклами у триденний термін подає до робочого органу кольоровий фотографічний знімок місця розміщення ОЗР в 2-х екземплярах (розміром не менше як 6 х 9 сантиметрів), про що виконавчий комітет  робить відмітку в обох примірниках дозволу із скріпленням її підписом уповноваженої посадової особи і печаткою сільської ради. Після цього дозвіл вважається повністю оформленим.

3.17. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної, конструктивної схеми, або розмірів ОЗР, Розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до виконкому сільської ради   з письмовою заявою про внесення відповідних змін до дозволу. При цьому до заяви він подає технічну характеристику змін у технологічній або конструктивній схемі ОЗР, його фотографічний знімок, ескіз з конструктивним рішенням та примірник зареєстрованого дозволу, виданого згідно з цим Положенням, для внесення відповідних змін.

3.18. Виконавчий комітет  вносить зміни до дозволу (а у випадку зміни площі ОЗР складає додаткову угоду з внесенням змін у розрахунках вартості за місце розміщення ОЗР).

3.19. Уразі виявлення самочинно зміненої площі ОЗР виконавчий комітет  складає в односторонньому порядку відповідний розрахунок вартості за місце розміщення ОЗР та повідомляє Розповсюджувача ОЗР про необхідність переоформлення дозволу. Якщо протягом вказаного у вимозі терміну Розповсюджувач реклами не звернувся за переоформленням дозволу, йому направляється претензія.  У разі невиконання претензії  виконавчий комітет за рішенням виконавчого комітету Щасливської сільської  ради звертається до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості та скасування дозволу.

3.20. У разі набуття права власності на ОЗР іншою особою або передачі його в користування (оренду, тощо) дозвіл підлягає переоформленню.

3.21. Особа, яка набула право власності чи користування (оренда, тощо) на ОЗР, протягом одного місяця з дня виникнення такого права звертається до виконавчого комітету із заявою про переоформлення дозволу, до якої додаються:

документ, який засвідчує право власності (користування) на ОЗР (акт прийому – передачі ОЗР і т.і.),

оригінал зареєстрованого дозволу;

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

банківські реквізити, ідентифікаційний номер або код ЄДРПОУ.

3.22. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів, виконком сільської ради  готує проект рішення про внесення змін у рішення виконкому про надання дозволу на розміщення ОЗР в частин,  де вказано Розповсюджувача зовнішньої реклами та подає на розгляд виконавчого комітету. Після прийняття рішення, виконком вносить відповідні зміни у дозвіл та готує договір з новим Розповсюджувачем ОЗР. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.23. У разі прийняття виконавчим комітетом сільської ради рішення про скасування чи переоформлення дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами виконком інформує бухгалтеріюсільської ради.

3.24. У разі необхідності розміщення не власної реклами на ОЗР, передбаченому під розміщення власної реклами, Розповсюджувач реклами повинен письмово звернутися до виконавчого комітету  для внесення змін у договір.

3.25. У разі порушення умов договору та розміщення не власної реклами на ОЗР, передбаченому під розміщення власної реклами, виконавчий комітет  складає акт на момент виявлення порушень, повідомляє Розповсюджувача реклами про необхідність укладання додаткової угоди.

3.26. У разі необхідності внесення змін до Договору у зв’язку з прийняттям рішення виконавчого комітету сільської ради, або за зверненням Розповсюджувача зовнішньої реклами   виконавчим комітетом складається додаткова угода, яка діє з дня набрання чинності відповідного рішення до закінчення терміну дії дозволу.

3.27. Розповсюджувач зовнішньої реклами у день прийняття рішення виконавчого комітету підписує два екземпляри договору (додаткової угоди).

Сплата за місце розташування ОЗР стягується відповідно до договору (додаткової угоди) з моменту набрання чинності відповідного рішення.

3.28. У разі встановлення складного рекламного засобу необхідно виконати проектно-технічну документацію, яка містить розрахунки на надійність та стійкість

навантаження (вітровим, сніговим тощо).

3.29. Для розміщення дахових установок, додатково до загальної процедури визначення можливості розміщення, виконується технічне обстеження конструкції даху, а при необхідності - несучих конструкцій будинку та надаються висновки експертів щодо можливості розміщення цієї установки.

3.30. Розповсюджувач зовнішньої реклами має право вільно вибирати проектантів (з урахуванням наявності у проектантів та підрядників відповідних ліцензій).

3.31. Розміщення складних дахових та настінних ОЗР забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій. Для розміщення настінних та дахових ОЗР розробляються проектні матеріали (проект, паспорт рекламно-інформаційного оздоблення, паспорт опорядження (ремонту) архітектурного освітлення об’єкту, містобудівне обґрунтування можливості розміщення ОЗР).

4. Умови припинення дії дозволу та демонтажу ОЗР.

4.1. Дія дозволу припиняється:

уразі закінчення терміну його дії;

уразі закінчення терміну дії договору на право тимчасового користування місцем розміщення ОЗР або його розірвання в установленому порядку.

4.2. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету:

за письмовою заявою Розповсюджувача зовнішньої реклами;

уразі невикористання місця розміщення рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленомупорядку;

уразі невиконання умов договору.

4.3. Рішення виконавчого комітету про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається виконавчим комітетом Розповсюджувачу зовнішньої реклами.

4.4. Демонтаж ОЗР проводиться на підставі Закону України "Про рекламу" та інших нормативних актів.

4.5. Демонтажу підлягають ОЗР:

дію дозволів на розміщення яких припинено або скасовано відповідно до цього Положення;

уразі, якщо минув термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами і він не продовжений;

у разі, якщо має місце порушення умов, вказаних у дозволі на право розміщення зовнішньої реклами та у договорі на право користування місцями розміщення зовнішньої реклами ;

у разі повного чи часткового пошкодження архітектурно-художньої форми рекламоносія, його інформаційної поверхні і неприйняття протягом  10-ти робочих днів належних заходів по їх усуненню;

у разі розміщення ОЗР з порушенням вимог цього Положення, Правил благоустрою сіл Щасливе та Проліски та Закону України «Про рекламу».

4.6. Демонтаж зовнішньої реклами здійснюється у триденний термін з дати закінчення дозволу власниками рекламоносіїв самостійно за власні кошти.

4.7. Всі повідомлення про порушення вимог щодо розміщення об'єктів зовнішньої реклами направляються виконавчим комітетом  рекламодавцеві чи уповноваженій ним особі рекомендованим листом чи вручаються йому особисто.

4.8. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розміщення ОЗР, які зумовлюють необхідність зміни місця розміщення ОЗР, виконавчий комітет письмово повідомляє про це Розповсюджувача зовнішньої реклами. У місячний термін з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва виконавчий комітет надає Розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. Дозвіл на нове місце розташування ОЗР оформляється на загальних підставах.

4.9. Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та встановленням на новому місці здійснюється за рахунок Розповсюджувача ОЗР.

4.10. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розміщення ОЗР Розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розміщення ОЗР на попередньому місці.

5. Порядок проведення інвентаризації об’єктів зовнішньої реклами

5.1. Інвентаризацію об’єктів зовнішньої реклами на території Щасливської сільської ради  здійснює виконавчий комітет.

5.2. Інвентаризація проводиться щоквартально робочою групою у складі заступника сільського голови з питань виконавчої роботи Щасливської сільської ради ради, представника КП ЖКК «Щасливський», спеціаліста-землевпорядника сільської ради.

5.3. За результатами інвентаризації складається Акт інвентаризації об’єктів зовнішньої реклами з фотофіксацією об’єктів.

5.4. У разі виявлення порушень щодо розташування ОЗР порушнику виконавчим комітетом вручається (з відміткою про отримання) чи надсилається рекомендованим листом припис з вимогою у термін 5 робочих днів самостійно усунути виявлені порушення або власними силами та за власні кошти демонтувати об’єкт зовнішньої реклами.

Інформація про направлені приписи реєструється в журналі реєстрації.

Контроль за виконанням вимог припису здійснює виконавчий комітет.

6. Вимоги до розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

6.1. ОЗР повинні розміщуватися з дотриманням законів України "Про рекламу", "Про захист суспільної моралі", «Про засади державної мовної політики», "Про дорожній рух", "Про охорону культурної спадщини", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", постанов Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони" (із змінами та доповненнями), від 29.12.2003 № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану", Державних будівельних норм і стандартів та інших нормативних актів України, рішень виконавчого комітету Щасливської сільської  ради, а також цього Положення.

6.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розміщення та експлуатацію ОЗР з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм, а також Правил благоустрою сіл Щасливе та Проліски . Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини. Дефекти, що виникли в процесі експлуатації ОЗР, Розповсюджувач зовнішньої реклами усуває за власний рахунок.

6.3. ОЗР не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються, а також не перекривати існуючих проходів, переходів і проїздів, порушувати інсоляційний та аераційний режим, проектні експлуатаційні характеристики та нормативні вимоги.

6.4. При наявності технічних умов, ОЗР повинен бути з підсвіткою. Підключення ОЗР до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством у сфері містобудування, з урахуванням схеми зовнішнього освітлення, необхідності архітектурного освітлення будинків, деталей фасадів, споруд та прилеглих територій.

6.5. Розміщення ОЗР у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з власником чи балансоутримувачем зазначених комунікацій. Вимоги техніки безпеки щодо розміщення ОЗР визначаються нормами чинного законодавства.

6.6. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою. Інформаційні таблички та інформація у вітрині, які не містять торгових марок, назв, товарних знаків і знаків обслуговування інших підприємств, не потребують реєстрації та оформлення будь-якої дозвільної документації. Вивіска повинна бути оформлена належним чином, у відповідності до вимог РСТУ 1846-79 «Вивіска. Класифікація» та РСТУ 1892-80 «Вивіски художньо-шрифтові та з накладними буквами і елементами. Технічні умови».

6.7. Щитові установки повинні бути опоряджені з застосуванням прихованих конструктивних елементів.

6.8. Розміщення ОЗР на фасадах будівель і споруд повинно здійснюватись із дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектурного оздоблення. Не допускається перенасичення фасадів будівель рекламними засобами. Встановлення рекламних засобів на фасадах будівель та споруд допускається лише на основі врахування розмірів і форм, кольорової гами вже існуючих ОЗР. Встановлення консольних рекламних засобів (на кронштейнах) на фасадах будівель допускається на висоті не менше 2,5 м від поверхні землі до низу конструкції, на одній висоті з іншими консольними ОЗР в межах вулиці.

6.9. ОЗР типу вказівник назви вулиці з рекламним носієм та кронштейни на опорах (власних опорах, опорах сільського освітлення)  виконуються у двосторонньому варіанті, а також повинні мати однакову форму та колір оформлення. Типовий розмір кронштейна складає 0,9 х 1,3 м. Вказівник розташовується не менше ніж 3,5 м від нижнього краю конструкції до поверхні землі і не менше ніж 5 м, якщо кронштейн розташований над проїжджою частиною.

6.10.Розміщення ОЗР повинно здійснюватись з дотриманням уніфікації у межах однієї вулиці, за типом конструкції, розмірів, висотою від поверхні землі, кутом нахилу площини конструкції до дороги, та зорієнтовані у бік пішохідного тротуару.

6.11. Забороняється розміщення ОЗР:

6.11.1. на конструкціях дорожніх знаків і світлофорів, дорожніх огорожах,  деревах.

6.11.2. на відстані менше 5 метрів від проїжджої частини та менше 2 метрів від тротуару, а для конструкції типу сіті-лайт - менше 1,5 метра від проїжджої частини (примітка: на вулицях і дорогах, де існуючі будинки, споруди та огорожі розташовані на відстані менше 5 метрів від проїжджої частини вулиці, дороги, рекламоносії дозволяється розміщувати в одну лінію з фасадом будівлі, споруди або огорожі);

6.11.3. на відстані менше 3 метрів від капітальної будівлі;

6.11.4. на відстані  менше 1метра від краю рекламної площі до огорожі, якщо інше не передбачено угодою з її власником;

6.11.5. на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів чи ширина тротуару менше 3 метрів;

6.11.6. на висоті, менше 5 метрів від нижнього краю ОЗР до поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

6.11.7. з пошкодженням, знищенням дерев та на відстані менше ніж 4 метри (для ОЗР типу сіті-лайт, на відстані менше ніж 2 метри) до стовбура дерева;

6.11.8. на відстані менше 100 метрів між ОЗР (щитами, що стоять окремо та мають розміри більше як 6 квадратних метрів рекламної площі), що розміщені вздовж дороги в межах 20 метрів від проїжджої частини;

6.11.9. на відстані менше 50 метрів між ОЗР (типу сіті-лайт), що розміщені вздовж дороги в межах 20 метрів від проїжджої частини;

6.11.10. методом фарбування, наклеювання на поверхнях вуличного обладнання, будівель і споруд, дерев;

6.11.11. розміщення ОЗР біля фасадів культових будівель, безпосередньо біля пам’ятників, фонтанів, оглядових та панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків та декоративного благоустрою території.

6.11.12. розміщувати ОЗР ближче ніж за 100 м від залізничних переїздів;

6.11.13. ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць, світлофорів;

6.11.14. в інших випадках, встановлених законодавством України.

6.12. ОЗР повинні маркуватися із зазначенням на каркасі або окремій табличці спеціальної конструкції (а у випадках відсутності окремої таблички – на поверхні спеціальної конструкції) найменування Розповсюджувача зовнішньої реклами та контактних телефонів, номера дозволу та терміну його дії. Написи мають бути виконані українською мовою.

6.13. Світлове оформлення ОЗР не може засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати вікна житлових будинків.

6.14. Для забезпечення комфортності пересування людей, безпеки руху та підвищення естетичності міського середовища фундаменти ОЗР повинні бути заглиблені у грунт з повним відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконані у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою місця за рахунок Розповсюджувача реклами. У разі якщо заглиблення фундаменту конструкції не можливе, виступаюча частина фундаменту обов’язково повинна бути оформлена з врахуванням таких вимог:

6.14.1. вертикальні поверхні фундаменту повинні бути оздоблені традиційними або сучасними облицювальними матеріалами (камінь, керамічна плитка);

6.14.2. на горизонтальній поверхні повинні бути влаштовані лави або квітники.

6.15.На опори наземної зовнішньої реклами, що розміщуються вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів.

6.16. Розповсюджувач зовнішньої реклами:                                

 виконує роботи з розміщення ОЗР без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель), споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою, без порушення фітодизайну прилеглої ділянки та з подальшим відновленням благоустрою;

забезпечує відповідність спеціальної конструкції проекту (дозволу, паспорту), державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;

зобов’язаний забезпечити безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу спеціальної конструкції, експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані;

зобов'язаний після встановлення ОЗР (після його демонтажу) відновити благоустрій прилеглої до ОЗР території.

7. Плата за право тимчасового користування місцями для розміщення ОЗР (на землях та об’єктах територіальної громади міста) та здійснення контролю.

7.1. Плата за право тимчасового користування місцями для розміщення ОЗР (на землях та об’єктах територіальної громади Щасливської сільської ради) (далі - плата) сплачується протягом поточного місяця Розповсюджувачем зовнішньої реклами до місцевого бюджету за реквізитами, які зазначаються у договорі на право тимчасового користування місцем розміщення ОЗР.

7.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцями для розміщення об'єктів зовнішньої реклами при відсутності ОЗР.

7.3. Плата визначається відповідно до Додатку 1

7.4. Плата нараховується з дати підписання договору  «Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами» та оформлення дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами.

7.5. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати коштів по договору на право тимчасового користування місцями розміщення ОЗР здійснюється бухгалтерією виконавчого комітету сільської ради.

7.6. У випадку якщо ОЗР належить до комунальної чи державної власності  плата за право тимчасового користування місцями розміщення ОЗР не нараховується.

7.7. При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

У випадку розміщення рекламоносіїв складної конфігурації розрахунок сплачуваної площі здійснюється у межах периметру прямокутника (зовнішні габарити).

7.8.Розповсюджувач зобов’язаний за попередньою вимогою виконавчого комітету протягом місяця надати ОЗР (по кожному об’єкту окремо) під розміщення соціальної реклами. Соціальна реклама розміщується Розповсюджувачем безкоштовно відповідно до графіку розміщення соціальної реклами, затвердженого в останньому кварталі минулого року.

На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та сільських  свят, застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби на яких розміщуються вказані сюжети.

Після закінчення терміну розміщення соціальної реклами протягом 10 робочих днів складається та підписується Акт розміщення соціальної реклами з фотофіксацією ОЗР з кожної сторони окремо станом на початок та закінчення терміну. Уразі порушення терміну, встановленого для оформлення Акту,