Податки на 2017 рік

-----
20 июля

УКРАЇНА

ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 Про встановлення місцевих податків та зборів

 на території Щасливської сільської ради

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей  265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,273, 274, 277, 281, 282, 283,284,285, 286,287 ,ст..291 Податкового кодексу України, пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної планової бюджетної комісії,

 

Щасливська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Встановити на території Щасливської сільської ради наступні види місцевих податків:

1.1.       Податок на майно в складі якого:

1.1.1.  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно додатку №1 до цього рішення;

1.1.2.  плата за землю, згідно додатку №2 до цього рішення.

1.1.3.  Транспортний податок, згідно додатку №3 до цього рішення.

1.2.       Єдиний податок, згідно додатку №4 до цього рішення.

  1. Встановити на території Щасливської сільської ради наступні види місцевих зборів:

2.1.       Туристичний збір, згідно додатку №5 до цього рішення.

  1. Секретарю Щасливської сільської ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та у 10-тиденний термін направити копію рішення Бориспільській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Київській області.
  2. Дане рішення застосовується та набирає чинності з 01.01.2017 року.
  3. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2017 року рішення від 04.02.2016 року № 93 – 4 – VІІ  «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Щасливської сільської ради».

 

Сільський голова                                                                      М.Ф.Шмаюн

 

c. Щасливе

14 липня  2016 року

№ 320 – 8 - VIІ

Додаток 1

до рішення Щасливської

сільської ради

                                                                              від 14.07.2016 р.  №  320 – 8 - VII

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

  1. 1.           Платники податку

Платниками податку є фізичні    та юридичні і особи  в тому числі нерезиденти,  які є власниками об’єктів житлової  та/або нежитлової  нерухомості.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової  та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету  чи місцевого бюджету і є неприбутковими ( їх спільної власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

д) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно рішення сільської ради;

е) об’єкти житлової нерухомості в тому числі їх частки,що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками),  але не більше одного такого об’єкта на дитину;

є) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

ж).  будівлі промисловості,  зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

з). будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

к). об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

л). об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

м) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

н). об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності учасників  антитерористичної операції та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО, не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).

3.База оподаткування.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.Пільги із сплати податку:

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку , зменшується:

а)для квартири/ квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв.метрів;

б)для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів.

в)для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) - на 180 кв.метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий(звітний) період (рік).

5. Ставки податку :

Ставки податку встановлюються за рішенням  сільської ради  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року за 1кв.метр бази оподаткування.

Ставки податку для фізичних та юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

Будівлі віднесені до житлового фонду:

а). Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень:

 – 2% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового ) року, за 1 кв.метр бази оподаткування – для осіб, котрі не зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

 - 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового ) року, за 1 кв.метр бази оподаткування – для осіб, котрі  зареєстровані на території Щасливської сільської ради.

б). Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, придатне для постійному у ньому проживання:

– 2% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового ) року, за 1 кв.метр бази оподаткування – для осіб, котрі не зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

 - 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового ) року, за 1 кв.метр бази оподаткування – для осіб, котрі  зареєстровані на території Щасливської сільської ради.

в). Котедж – одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою:

– 2% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового ) року, за 1 кв.метр бази оподаткування – для осіб, котрі не зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

 - 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового ) року, за 1 кв.метр бази оподаткування – для осіб, котрі  зареєстровані на території Щасливської сільської ради.

г). Садовий будинок – будинок для літнього ( сезонного ) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормам, установленим для житлових будинків – 2% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування.

Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені законодавством до житлового фонду:

1). Будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку:

 – 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

- 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі           не зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

2). Будівлі офісні – будівлі офісного обслуговування, адміністративно-побутові будівлі. Будівлі для конторських та адміністративних цілей:

– 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

- 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі           не зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

3). Будівлі торгівельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, автозаправочні станції (комплекси), їдальні , кафе, закусочні:

– 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

- 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі           не зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

4) Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування:

– 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

- 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі           не зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

5). Будівлі підприємств побутового обслуговування:

– 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

- 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі           не зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

6). Гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки, що використовуються в комерційних цілях:

– 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

- 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі           не зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

7). Інша нежитлова нерухомість, що використовується в комерційних цілях:         - 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

- 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, для осіб, котрі           не зареєстровані на території Щасливської сільської ради;

8). Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, погреби, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, для особистого використання:

  – 0,1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

9). Кімнати у багатосімейних ( комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів – звільнити від оподаткування.

6. Порядок обчислення податку

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Щасливської сільської ради справляється у розмірах та порядку, встановленому п.7 статті 266 Податкового кодексу України.

7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Строк та порядок сплати податку

Сплата податку здійснюється в строк, зазначений в Податковому кодексі України.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України та відповідно до Податкового кодексу України.

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Подання звітності про обчислення і сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється платниками податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування.

                                                                                     Додаток № 2

                                                                       до рішення Щасливської

                                                                       сільської ради

                                                                       від 14.07.2016 р.  №  320 – 8 - VII

 

Плата за землю

 

  1. 1.   Платники податку

Платниками земельного податку є:

1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2. землекористувачі.

  1. 2.   Об’єкт оподаткування

Об'єктами оподаткування є:

1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Не є об’єктами оподаткування земельні ділянки, зазначені в статті 283 Податкового кодексу України.

  1. 3.   База оподаткування

Базою оподаткування є:

1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставки земельного податку     

1. Ставки земельного податку  за  земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

Ставка податку за земельні ділянки, в тому числі, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності),  нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 2 % від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь встановлюється у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки, крім сільськогосподарських угідь зазначених в п. 3 цього рішення.

2.Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено

Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, встановлюється у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

3.Ставки податку за 1 гектар сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

3.1. для ріллі,сіножатей та пасовищ – 0,1;

3.2. для багаторічних насаджень – 0,03.

4. Ставка податку за земельні ділянки ( в межах населеного пункту), зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб  встановлюється у розмірі – 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

5. Пільги зі сплати податку

1.Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

1) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці;

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

У разі порушення цих вимог зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

3) бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

4) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

5) Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, створені ними заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6) Парки державної та комунальної власності;

7) Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій.

2. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:

1)інвалідам першої і другої групи;

2)фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей  віком до 18 років;

3) пенсіонери (за віком);

4) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

6) Учасники  антитерористичної операції та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, зазначених в підпункті 2 пункту 5 цього Додатку поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, передбачених пунктом 281.2
статті 281 Податкового кодексу України.

6. Порядок обчислення плати за землю

Податок на землю на території Щасливської сільської ради справляється у розмірах та порядку, встановленому цим рішенням та  статтею 286 Податкового кодексу України.

7. Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Строк та порядок сплати податку

Сплата податку здійснюється в строк та відповідно до порядку, які визначені Податковим кодексом України.

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Подання звітності про обчислення і сплату плати за землю здійснюється платниками податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування.


 

Додаток 3

до рішення Щасливської

                                                                       сільської ради

                                                                     від 14.07.2016 р. 

№  320 – 8 - VII

Транспортний податок

         1. Платники податку

 Платниками податку є фізичні та юридичні і особи,  в тому числі нерезиденти,  які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування відповідно до п.2 цього Додатку.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  податкового (звітного) року.

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.2 цього Додатку.

4. Ставки податку

Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.2 цього Додатку.

5. Порядок обчислення податку

Транспортний податок на території Щасливської сільської ради справляється у розмірах та порядку, встановленому Податковим кодексом України.

6. Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку

Сплата податку здійснюється в строк та відповідно до порядку, які зазначені в Податковому кодексі України.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Подання звітності про обчислення і сплату транспортного податку здійснюється платниками податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування.


 

Додаток № 4

                                                                       до рішення Щасливської

                                                                       сільської ради

                                                                       від 14.07.2016 р. 

№  320 – 8 - VII

 

Єдиний податок

Розмір ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців , які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 

Оставьте комментарий
Имя*:
Подписаться на комментарии (впишите e-mail):

Введите код с картинки:
* — Поля, обязательные для заполнения
 

. П. П

КВЕД

ВИД ДІЯЛЬНОСІ

1 ГРУПА

2 ГРУПА

1

01

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА ПОВЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ

10 %

20%

2

02

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТАПОВЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ

10 %

20%

3

05

РИБАЛЬСТВО, РИБНИЦТВО ТА ПОВЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ

10 %

20%

4

15

ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ

10 %

20%

5

17

ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

10 %

20%

6

18

ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ; ВИРОБНИЦТВА ХУТРА ТА ВИРОБІВ З ХУТРА

10 %

20%

7

19

ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ.ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

10 %

20%

8

20

ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ 3 ДЕРЕВИНИ,КРІМ МЕБЛІВ

10 %

20%

9

21

ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВОЇ МАСИ,ПАПЕРУ,КАРТОНУ ТА ВИРОБІВ

10 %

20%

10

22

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ,ТИРАЖУВАННЯ ЗАПИСАНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ

10 %

20%

11

23

ВИРОБНИЦТВО КОКСУ, ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

10 %

20%

12

24

ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

10 %

20%

13

25

ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХА ТА ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ

10 %

20%

14

26

ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ НЕМЕТАЛЕВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

10 %

20%

15

27

МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

10 %

20%

16

28

ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

10 %

20%