форма запиту

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження сільського голови Щасливської сільської ради
від  11.11.2015 № 138

 

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

 

Розпорядник інформації

 

Запитувач

Щасливська сільська рада

_____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації, _____________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних _____________________________________________________

осіб та громадських організацій, що не мають статусу юридичної особи,

_____________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

 

Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати

_________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу

 

на електронну адресу

телефаксом

за телефоном

_____________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

______________________________________________
будинок, корпус, квартира)

_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

________   ___________

 

    (дата)               (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Щасливської сільської ради розміщується на веб–сайті  https://schaslyve.org.ua/

 

           2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу                  вул.Фестивальна,9, с. Щасливе, 08325

на електронну адресу              [email protected];

телефаксом                             (045) 95-35-646;

за телефоном                          (045) 95-35-646

 

3. Запит може бути поданий особисто до сектору по роботі із зверненнями громадян чи до зального відділу райдержадміністрації щодня, крім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 17.00 години, у п’ятницю - з 9.00 до 16.45 години.

            4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі, коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження терміну запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом п’яти робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

10.1. розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

10.2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
10.3. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до п. 9 цих приміток.
10.4. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, зокрема не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).