проект Положення про місцеві ініціативи

21 сентября
Источник новости и автор текста
Виконком

 

Проект

Положення про місцеві ініціативи

на території Щасливської сільської ради.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право членів територіальної громади на місцеву ініціативу

 1. Місцева ініціатива – одна з форм участі членів територіальної громади Щасливого та Пролісок (далі – членів громади) у місцевому самоврядуванні.
 2. Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція з будь-яких питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на найближчій сесії ради та прийняття відповідного рішення.
 3. Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо зареєстрованими членами територіальної громади, які досягли 18 років, або громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, органами самоорганізації населення (далі - ОСН), об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ).

Стаття 2. Предмет місцевої ініціативи.

 1. Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування та питання місцевого значення, що не віднесені до компетенції органів державної влади.

 

РОЗДІЛ ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 3. Ініціатори внесення місцевої ініціативи.

 1. Ініціаторами внесення місцевої ініціативи на розгляд Щасливської сільської ради може бути ініціативна група.
 2. Ініціативна група це – відповідна кількість членів територіальної громади або представників громадських об’єднань, благодійних організацій, ОСН та ОСББ, що вносять місцеву ініціативу на розгляд ради.
 3. До ініціативної групи, що складається з членів територіальної громади повинно входити не менше 5 осіб, кожній з яких виповнилося 18 років та які зареєстровані на території громади.
 4. До ініціативної групи, що складається з громадських об’єднань, благодійних організацій, ОСН та ОСББ повинно входити не менше ніж по два представника від кожного з утворень та представлене не менше ніж двома громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, ОСН та ОСББ.

 

Стаття 4. Подання місцевої ініціативи.

 1. Для внесення питань або проекту рішення ради для розгляду на засіданні ради з подання ініціативної групи, до Щасливської сільської ради подається повідомлення про внесення місцевої ініціативи згідно додатком 1 до цього Положення.
 2.  Місцева ініціатива вноситься на ім’я голови сільської ради або секретаря ради.
  1. У повідомленні про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначаються:

3.1  детальний опис проблеми з переліком чітко сформульованих питань для розгляду на засіданні ради або назва проекту рішення;

3.2  прізвища, імена і по батькові, адреса проживання та контакти членів ініціативної групи;

3.3  прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи;

 1. Якщо ініціативна група складається з членів територіальної громади, до повідомлення додаються підписні листи оформлені згідно із додатком 2 до цього Положення.
 2. Якщо в порядку місцевої ініціативи подається проект рішення ради до повідомлення також додається повний текст проекту рішення ради.
 3. У випадку необхідності, секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації місцевої ініціативи доручає відповідним виконавчим органам ради підготувати аналіз регуляторного впливу (відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»), бюджетне або інше фінансове обґрунтування, висновки та рекомендації, передбачені вимогами регламенту ради та додає до проекту рішення, запропонованого ініціативною групою.

 

 

 

 

Стаття 5. Збір підписів членів територіальної громади.

 1. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати не менше 1%  членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади.
 2. Якщо ініціаторами внесення місцевої ініціативи є дві та більше громадські об’єднання, благодійні організації, ОСН або ОСББ, збирати підписи членів територіальної громади не потрібно.
 3. Підписні листи повинні містити наступні дані:

3.1         прізвище, ім’я та по батькові підписанта;

3.2         дата та рік народження;

3.3         місце реєстрації підписанта;

3.4         особистий підпис.

 1. Підписні листи заповнюються згідно додатку 2 до цього Положення.

 

Стаття 6. Реєстрація місцевої ініціативи.

 1. З моменту отримання місцевою радою повідомлення про внесення місцевої ініціативи, секретар ради або уповноважена особа повинена забезпечити:

1.1   реєстрацію повідомлення про внесення місцевої ініціативи у Книзі реєстрації вхідної документації;

 

Стаття 7. Відмова у розгляді місцевої ініціативи.

 1. Місцева ініціатива не виноситься на засідання ради, про що повідомляється уповноваженого представника ініціативної групи, якщо:

2.1          предмет місцевої ініціативи відноситься до відання органів державної влади або інших органів місцевого самоврядування;

2.2          місцева ініціатива подана особами, не передбаченими ст. 3 цього Положення;

2.3          недостатня кількість підписів членів громади, передбачених ст. 5 цього Положення.

 

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

 

Стаття 8. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради.

 1. Секретар ради організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради відповідно до вимог Регламенту ради, про що повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи.
 2. Секретар ради контролює включення поданого питання та проекту рішення ради до порядку денного найближчої сесії ради.
 3. Розгляд проекту рішення на засіданні ради відбувається за участі представників ініціативної групи з питань місцевої ініціативи, які виявили бажання бути присутнім на засіданні ради. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання постійних і тимчасових депутатських комісій ради та беруть участь у всіх засіданнях з питань внесеної ними місцевої ініціативи.

 

Стаття 9. Розгляд місцевої ініціативи на сесії ради.

 1. Місцева ініціатива, внесена на розгляд пленарного засідання ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради відповідно до вимог регламенту ради.
 2. Постійні та тимчасові депутатські комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, за участі членів ініціативної групи та готують висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність висновків або рекомендацій комісій не може бути підставою для відмови у розгляді проекту рішення на сесії ради.

 

Стаття 10. Участь членів ініціативної групи у роботі сесії ради.

1. Члени ініціативної групи беруть участь у сесії ради під час розгляду проекту рішення ради, поданого у порядку місцевої ініціативи.

2. Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях депутатських комісій та пленарному засіданні ради у ролі доповідача або співдоповідача.

3. Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом ради.

 

Стаття 11. Оприлюднення прийнятого рішення ради.

Ухвалене рішення ради з питань місцевої ініціативи надається уповноваженому представнику ініціативної групи в терміни та порядку, які передбачені Регламентом Щасливської сільської ради.

Просмотров: 27