Бюджет на 2016 рік

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік

 

            Відповідно до пункту 23 статті 26. пункту 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 69,69.1,71,75,76,88,91 Бюджетного кодексу України, ЗУ «Про Державний бюджет України на 2016 рік»

 

Щасливська сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

  1. 1.              Визначити на 2016 рік:

-  доходи   сільського бюджету у сумі  14630,0  тис. грн., в тому числі доходи загального фонду   сільського  бюджету  14630,0  тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського   бюджету  0,00  тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00  тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки   сільського  бюджету у сумі  14630,0  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського  бюджету  9827,5 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 4861,8 тис. гривень;

- профіцит сільського  бюджету у сумі 4861,8 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського  бюджету 4861,8 тис. грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського  бюджету у сумі 4861,8 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  сільського  бюджету на 2016  рік згідно з додатком №3 до цього рішення.

Установити, що  в 2016 році беруться зобов’язання, та здійснюються відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність  виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік Бориспільським управлінням Державної казначейської служби України Київської області.

       Надати право місцевому фінансовому органу у межах загального обсягу бюджетних призначень по головному розпоряднику ( за бюджетною програмою)окремо за загальним та спеціальним фондом за обґрунтованим поданням головного розпорядника ,здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

            Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет в сторону збільшення чи зменшення призначень між головними розпорядниками (між програмами)ухвалюється виключно на пленарних засіданнях сесії сільської ради на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини бюджету, висновку про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів(крім власних надходжень бюджетних установ)».

          

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  200,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2016  рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  сільського  бюджету на  2016  рік за їх економічною  структурою:

 

- оплату праці працівників бюджетних установ(2110);

- нарахування на заробітну плату(2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів(2220);

- забезпечення продуктами харчування(2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);

- поточні трансферти населенню (2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (2620);

 

 

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 11219,2 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Видатки , пов’язані із стимулюванням працівників бюджетних установ здійснювати за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових  виплат із заробітної плати та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

 

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст..69 Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету на 2016  рік у частині доходів  є надходження, визначені ст.. 69-1,  71 Бюджетного кодексу України

    10. Установити, що джерелами формування загального фонду сільського  бюджету на 2016 рік у частині доходів  є надходження, визначені ст..69 Бюджетного кодексу України

 

  11. Установити , що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород , матеріальну допомогу , лише в межах фонду заробітної  плати , затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

 

  12.  Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

  13.  Це рішення вводиться в дію з 01 січня 2016 року.

 

  14. Контроль за виконанням сільського бюджету покласти на планово бюджетну  комісію.

   

 

Сільський голова                                                          М.Ф.Шмаюн

 

 

 

с. Щасливе

10 грудня 2015 року

№    – 3 - VІI