делкрація заступника сільського голови

-----
28 марта

Додаток                                                                      до Закону України
"Про засади запобігання
 і протидії корупції"                                                                                                               від 7 квітня 2011 року
№ 3206-VІ                                                         

ДЕКЛАРАЦІЯ 

                                                                      про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру                                                    за 2015 рік

 

Розділ І. Загальні відомості

1.

МУКУМОВ УКТАМ ХАМІДОВИЧ

 

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Місце проживання:

08322, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе

 

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

 

3.

Посада:

заступник сільського голови з питань  виконавчої роботи

 

4.

Члени сім’ї декларанта:

 

 

Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія                                                та номер паспорта громадянина України

 

 

дружина

Мукумова Лідія Володимирівна

 

 

 

син

Мукумов  Руслан Уктамович,

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Відомості про доходи

 

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

 

 

 

 

 

 

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

 

 

декларанта

членів сім’ї

 

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

112160

-

 

6.

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

111160

-

 

 

19.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

1000

-

 

20.

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)

-

-

 

 

 

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

 

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,                  та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

 

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа                     (кв. м)

Сума витрат (грн) на

 

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

23.

Земельні ділянки

С. Щасливе

1200 м2

-

-

 

С. Щасливе

900 м2

 

 

 

С. Гнідин

1100 м2

 

 

 

 

 

С. Гора (пай)

9400 м2

 

 

 

24.

Житлові будинки

С. Щасливе

174 м2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Квартири

С. Щасливе

41 м2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

 

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

 

 

Перелік                    транспортних засобів

Марка/модель                                                 (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн) на

 

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

35.

Автомобілі легкові

SAIPA SX ( об’єм циліндра 1500 см3)

2012

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

 

 

Перелік транспортних засобів

Марка/модель                                                                                          (об’єм циліндрів двигуна, куб. см,                                                  потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

 

40.

Автомобілі легкові

Мазда 3 (об’єм циліндрів двигуна 1600 cм3)

2007

 

OPEL Аскона (об’єм циліндрів двигуна 1600 cм3)

1987

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання

 

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

 

 

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

54.

Добровільне страхування

540

Представництво «Оранта» у м. Бориспіль

-

 

 

 

 

 

 

Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)

 

 

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

60.

Добровільне страхування

540

Представництво «Оранта» у м. Бориспіль

-

 

 

 

 

 

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

 

 

 

 

 

 

28

березня

20

16

р.

(підпис)

 

 

Оставьте комментарий
Имя*:
Подписаться на комментарии (впишите e-mail):

Введите код с картинки:
* — Поля, обязательные для заполнения