Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУВАТИ

Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУВАТИ

Конституцією України та Законом України "Про вибори Президента України" визначено, що право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
Будь-які прямі або не прямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняється.
Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями. Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому Законом України "Про вибори Президента України".
Документом, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня на виборах Президента України є паспорт громадянина України у вигляді книжечки або у вигляді картки, тимчасове посвідчення громадянина України, військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби), паспорт громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт (для громадян України, які проживають або перебувають за межами України), картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах).
Відповідно до статті 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців" особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру виборців, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.
Ця особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву із зазначенням відомостей про себе і пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.
Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із письмовою заявою із зазначенням відомостей про себе. До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Виборці, виборча адреса (зареєстроване місце проживання) яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також виборці, виборча адреса яких належить до території, на яку поширюються повноваження органів ведення Реєстру Донецької та Луганської областей, що тимчасово не здійснюють ведення Реєстру, можуть звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру щодо свого включення до Реєстру.
Заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подання не пізніше як за п’ять днів до дня голосування. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.
Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний
реєстр виборців" за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на
відповідних виборах, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх
проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його
виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за
місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах.
Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця приймається органом
ведення Реєстру:
за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів Президента
України (повторного голосування) чи місцезнаходженням виборчої дільниці,
дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування;
за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців».
Дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування виборця, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно.
Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або
через інших осіб подає дільничній виборчій комісії не пізніше
20 години останньої п’ятниці перед днем голосування:
– власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за
місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця;
– довідку медичної установи про стан здоров’я виборця.
Рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються підготовки та проведення
виборів Президента України, можуть бути оскаржені до відповідної виборчої комісії
в передбаченому Законом порядку або до суду в порядку, встановленому Кодексом
адміністративного судочинства України (статті 92, 93 Закону).
Відповідно до статті 91 Закону виборець у разі, якщо рішенням, дією чи
бездіяльністю суб’єкта оскарження порушено його особисті виборчі права або
охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, може звернутись зі скаргою до виборчої комісії у передбачених законом випадках.
Суб’єкти звернення зі скаргами можуть з урахуванням вимог Закону
оскаржити до відповідної виборчої комісії (частина перша статті 92, частина перша
статті 93 Закону):
1) рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та/або їх членів;
2) дії кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб;
3) дії політичних партій – суб’єктів виборчого процесу.
Виключно до суду шляхом подання позовної заяви оскаржуються (частина
третя статті 273, статті 275 – 277 Кодексу адміністративного судочинства України,
частина перша статті 99 Закону):
1) рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена
Центральної виборчої комісії;
2) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, закладів та організацій, їх посадових і службових осіб;
3) дії чи бездіяльність засобів масової інформації та інформаційних агентств,
їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників;
4) рішення політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, рішення чи дії
інших об’єднань громадян, їх посадових осіб чи повноважних представників, які
стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону,
статуту (положення) об’єднання громадян належать до їх внутрішньої організації діяльності або їх виключної компетенції;
5) дії чи бездіяльності офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, політичних партій, громадських організацій, що порушують законодавство про вибори Президента України.
Забороняється контроль за волевиявленням виборців. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняється і є порушенням таємниці голосування.

Гость, 01.03.2019

Подать объявление

Название объявления*:
Опубликовать на сайте до:
Краткий анонс*:
Описание объявления*:
Изображения:
Для связи:
Введите код с картинки:
* — Поля, обязательные для заполнения