Конкурс з проведення земельних торгів

Конкурс з проведення земельних торгів

Інформація

Щасливської сільської ради

про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг

з проведення земельних торгів

 

Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг з проведення торгів з продажу права оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

 

Дані про земельну ділянку:

№ з/п

Місце розташування земельної ділянки

Площа, га

Цільове призначення

1.

Київська область, Бориспільський район, с. Проліски,              вул. Броварська

0,1088

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

 

Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити:

1. пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість,

2. калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,

3. строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 

Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця

До підтвердних документів належать:

* заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів (згідно з додатком 1 до Положення про порядок продажу земельних ділянок та права оренди на конкурентних засадах на території Щасливської сільської ради, затверджене рішенням Щасливської сільської ради №291-7-VІІ «Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок та права оренди на конкурентних засадах на території Щасливської сільської ради»);

* копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

* згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця) (згідно з додатком 2 до Положення про порядок продажу земельних ділянок та права оренди на конкурентних засадах на території Щасливської сільської ради, затверджене рішенням Щасливської сільської ради №291-7-VІІ «Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок та права оренди на конкурентних засадах на території Щасливської сільської ради»);

* копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

* копія(ї) ліцензії(й);

* копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

* інформація про продані лоти за попередні 5 років та поточний рік станом на дату подачі конкурсної документації: земельні ділянки державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях;

 

Строк подання конкурсної документації

До 17.00 год. 14.03.2018 року.

 

Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Фестивальна, 39, с. Щасливе, Бориспільський р-н, Київська обл., 08325

 

Дата, час і місце проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 22.03.2018 року о 14.00 год. в залі засідань Щасливської сільської ради (2 поверх приміщення по вул. Фестивальна, 39 у с. Щасливе, Бориспільського р-ну Київська обл.). Телефон для довідок: (04595) 3-53-46.

 

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Вул. Фестивальна, 39, с. Щасливе, Бориспільський р-н, Київська обл., 08325.

Телефон для довідок: (04595) 3-53-46.

Гость, 13.02.2018

Подать объявление

Название объявления*:
Опубликовать на сайте до:
Краткий анонс*:
Описание объявления*:
Изображения:
Для связи:
Введите код с картинки:
* — Поля, обязательные для заполнения