Програми Щасливської сільської ради на 2017 рік

-----
16 ноября

ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Програми часткового відшкодування кредитів за залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та фізичним особам на 2017 –2018 роки

 

Розглянувши проект Програми часткового відшкодування кредитів за залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам та фізичним особам на 2017 –2018 роки, керуючись статтями 25, 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

Щасливська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму часткового відшкодування кредитів за залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та фізичним особам на 2017 –2018 роки (додається).

2. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчого органу Бовсуновському О.В. забезпечити координацію роботи щодо виконання Програми з урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово- бюджетну комісію.

 

Сільський голова                                        М.Ф.Шмаюн

 

c. Щасливе

16 листопада  2016 року

№ 313 - 13 - VІІ

 

Додаток до рішення

Щасливської сільської ради

від 16 листопада  2016 року

№ 313 - 13 - VІІ

 

ПРОГРАМА

відшкодування кредитів за залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності,що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та фізичним особам

на 2017 –2018 роки

 

1.Загальні положення

Програма відшкодування кредитів за залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та фізичним особам на 2017 –2018 роки (далі - Програма) є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням. Програма враховує Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Постанову КМУ від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження”.

2.Мета програми

– здешевлення кредитів, залучених у кредитно-фінансових установах шляхом відшкодування частини кредитів за рахунок сільського бюджету;

– зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

– сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві сіл Щасливе та Проліски, популяризація механізмів, що дадуть змогу власникам запровадити енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку за власні кошти;

– зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

– популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

3.Проблеми, шляхи і способи їх розв’язання

Історично склалось так, що донедавна тема кількості спожитих паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) була неактуальною. Це було пов’язано з відносно низькими цінами на енергоносії. У зв’язку з цим енергоспоживання будівель не враховувалось при проектуванні, будівництві та експлуатації приміщень. Житлово-комунальне господарство є одним з найбільших і, у той же час, найменш ощадливим споживачем енергетичних ресурсів серед інших галузей господарства на території Щасливської сільської ради. Фізичне та моральне старіння конструкцій та внутрішніх систем житлових будівель, незадовільний фізичний стан внутрішньобудинкових систем, низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій (зовнішні стіни, покриття та перекриття неопалюваних горищ,перекриття над неопалюваним підвалом, розташованим нижче рівня землі, вікна, балконні двері, вхідні двері в багатоквартирні житлові та в громадські споруди, вхідні двері в малоповерхові будинки), відсутність засобів обліку теплової енергії та відсутність у споживачів технічної можливості для керування споживанням теплової енергії призводять до невиправдано високого обсягу споживання енергоресурсів. Стрімке зростання цін на енергоносії змусив громадян впроваджувати енергозберігаючі та енергоефективні заходи в своїх оселях для подальшого зменшення витрат на паливно-енергетичні та водні ресурси. Одним з основних завдань на сьогоднішній день для багатьох людей є впровадження енергозберігаючих заходів в своїх оселях для подальшого зменшення витрат на енергоносії. Але у ОСББ та фізичних осіб відсутні в достатньому обсягу власні кошти на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів на своїх житлових будинках. На даний час для підтримки ОСББ та фізичних осіб на державному рівні діє затверджений Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, згідно якого відшкодовується ОСББ частина суми кредиту до 40 відсотків, для фізичних осіб -до 70 відсотків, залученого на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів. Для прискорення та стимулювання цього процесу програмою пропонується механізм використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті на часткове відшкодування кредитів із залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами на впровадження енергозберігаючих технологій. Реалізація цієї програми дозволить:

- зменшити соціальну напругу;

- зменшити використання енергоносіїв;

- підвищити комфортність умов проживання в будинках жителів сіл Щасливе та Проліски;

- зменшити фінансове навантаження на мешканців.

 

4.Механізм реалізації Програми

4.1. З бюджету Щасливської сільської ради відшкодовуються частина кредитів, залучених ОСББ та фізичними особами, які постійно проживають та зареєстровані на території Щасливської сільської ради не менше 10 років, у кредитно-фінансових установах на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у відповідності до переліку енергоефективних заходів та матеріалів, передбачених постановою Кабінету Міністрів Україні від 17.10.2011 No 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами та доповненнями, які вносяться щорічно) та згідно вимог цієї Постанови.

4.1.1. Фізичні особи, які проживають в багатоквартирних будинках, можуть отримати  відшкодовування частини кредитів лише при умові наявності діючого ОСББ в даному будинку. Дана норма не розповсюджується на фізичних осіб, що проживають у багатоквартирних будинках, які не обслуговуються спеціалізованими підприємствами ЖКГ або фізичними особами-підприємцями.

4.2. Відшкодування частини кредитів за залученими в фінансових установах кредитами відбувається при дотриманні цілей кредитування, які забезпечують енергоощадність:

4.2.1.Придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них для облаштування (реконструкції) систем опалення індивідуальних будинків.

4.2.2.Регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

4.2.3.Вузли обліку води, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильника) та відповідне додаткове обладнання до них.

4.2.4.Багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього.

4.2.5. Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, у тому числі вікна та балконні двері для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) (крім однокамерних), та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

4.2.6. Обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів.

4.2.7.Обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів.

4.2.8.Теплонасосна система опалення та відповідне обладнання і матеріали до неї.

4.2.9. Двері для місць загального користування (в тому числі під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

4.2.10. Інші види робіт та матеріалів, які підвищують енергоефективність будівлі (приміщення);

4.3. Головним розпорядником коштів, передбачених на фінансування Програми та відповідальним виконавцем є виконавчий комітет Щасливсько сільської ради.

4.4. Голови ОСББ та фізичні особи після підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ, фізичною особою подають головному розпоряднику коштів сільського бюджету пакет документів (згідно з додатком 1 та додатком 2 до цієї Програми).

4.5. Рішення про розмір відшкодування частини кредиту приймається на засіданні виконавчого комітету Щасливської сільської ради. Дане рішення приймається на підставі пакету документів (згідно з додатками 1, 2) і висновку комісії, яка складається з заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого органу, який відповідальний за забезпечення координації роботи щодо виконання даної Програми (визначається розпорядженням сільського голови або рішенням Щасливської сільської ради), депутата Щасливської сільської ради відповідного округу, де проживає заявник, голови постійної комісії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва, екології та благоустрою населених пунктів. Висновок комісії оформлюється відповідним актом (додаток 3). Виконком Щасливської сільської ради має право прийняти рішення про відмову відшкодування частини кредиту за даною Програмою.

4.6. Відшкодування частини кредиту надається не пізніше шістдесятиденного терміну від дати прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Щасливської сільської ради відповідно до підпункту 4.5 цієї Програми, але не пізніше 20 грудня поточного року, при умові своєчасного проведення платежів органів державного казначейства.

4.7.Головний розпорядник коштів  відшкодовує частину кредиту, отриманого:

- ОСББ на цілі енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків у кредитно-фінансовій установі у розмірі до 30 відсотків від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 200 тис. грн. за одним кредитним договором, на заходи з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків згідно з Програмою;

– для фізичних осіб на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів відшкодовується 30% основної суми (тіла) кредиту (в частині вартості матеріалів та обладнання), але не більш як 14 тис.грн. за одним кредитним договором;

– для фізичних осіб на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них) відшкодовується 30% основної суми (тіла) кредиту (в частині вартості матеріалів та обладнання), але не більш як 15 тис.грн. гривень за одним кредитним договором.

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого Програмою, здійснюється одноразово в розмірі 35 відсотків суми кредиту, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором.

4.8. Головний розпорядник коштів здійснює заходи щодо перевірки документів ОСББ, фізичних осіб які підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунки-фактури, договори купівлі-продажу або документи, що підтверджують сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи, акти перевірок цільового використання коштів за кредитом або документи, що підтверджують факти впровадження енергозберігаючих заходів, акти прийому

-передачі товарів, акти про надання послуг, виконання робіт або накладні на товари та ін.) та контроль за цільовим використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми.

5.Обсяги та джерела фінансування.

5.1. Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету Щасливської сільської ради в межах щорічних запланованих асигнувань.

6.Термін дії програми.

6.1. Програма діє до повного погашення зобов’язань за кредитами, отриманими об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та жителями сіл Щасливе і Проліски на впровадження енергозберігаючих заходів протягом 2017-2018 років.

6.2. За необхідності до Програми можуть бути внесені зміни та доповнення.

7.Очікувані результати, ефективність Програми

7.1. Сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві територіальної громади, популяризація механізмів, що дадуть змогу власникам запровадити енергозберігаючі та енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку за власні кошти.

7.2. Зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних та водних ресурсів, поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньо-будинкових систем теплопостачання житлових будівель, підвищення комфортності проживання у них.

7.3. Створення сприятливих умовдля розвитку суспільних відносин та довіри між сільською владою, кредитно-фінансовими установами та мешканцями територіальної громади.

7.4. Зменшення витрат мешканців багатоквартирних та індивідуальних будинків на оплату енергоносіїв.

 

 

 

 

Щасливський сільський голова                                              М.Ф.Шмаюн

 

 

Додаток 1

до Програми  часткового відшкодування кредитів за залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та фізичним особам на 2017 –2018 роки

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які необхідні для відшкодування частини кредиту для ОСББ:

 

1.Статут ОСББ.

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з відомостями про юридичну особу.

3. Актуальний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4. Наказ (витяг з протоколу) про призначення керівників на посади.

5. Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, інших уповноважених осіб, які мають право підпису відповідних договорів та/або документів, що подаються до банку; копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів вищезазначеним особам.

6. Копія рішення відповідних органів управління позичальника (зборів членів ОСББ, спостережної ради, правління тощо) про отримання кредиту та проведення енергозберігаючих робіт, ремонту, модернізації будинку.

7. Кредитний договір.

8. Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

8.1. Рахунки –фактури.

8.2. Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).

8.3. Акт перевірки цільового використання коштів за кредитом або документ, що

підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів.

8.4. Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.

8.5. Заява

 

 

Щасливський сільський голова                                                    М.Ф.Шмаюн

 

 

Додаток 2

до Програми  часткового відшкодування кредитів за залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та фізичним особам на 2017 –2018 роки

 

Перелік документів,

які необхідні для відшкодування частини кредиту для фізичних осіб

 

1.Паспорт Позичальника (1 -4, сторінка з реєстрацією місця проживання), (копія, засвідчена Позичальником).

2.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія, засвідчена Позичальником).

3.Кредитний договір.

4.Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

4.1. Рахунок –фактура;

4.2. Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).

5.Акт прийому-передачі товару або накладна на товар.

6.Заява

 

Щасливський сільський голова                                                    М.Ф.Шмаюн

Додаток 3

до Програми  часткового відшкодування кредитів за залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та фізичним особам на 2017 –2018 роки

АКТ

ОБСТЕЖЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ

 

c.________________                                                від ____________р.

 

жителя с. ___________Бориспільського району Київської області

 

______________________

(п.і.б. повністю)

Відповідно до Програми часткового відшкодування кредитів за залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та фізичним особам на 2017 –2018 роки, яка затверджена рішенням сільської ради № 313 - 13 - VІІ від 16.11.2016р. комісія  у складі: заступника Щасливського сільського голови з питань діяльності виконавчого органу ________________________, депутата Щасливської сільської ради виборчого округу № _______________________(п.і.б.), голови постійної комісії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва, екології та благоустрою населених пунктів________________________________(п.і.б.) при перевірці житлових умов встановила:

 

Родина проживає в квартирі (будинку) №___ по вул.__________________ №______ в с._____________. Квартира (будинок) складається із ______кімнат, жилою площею____ м2, загальною площею _______м2.

2. Рахунок відкрито на (п.і.б.повністю)______________________.

3. На даній житловій площі проживають:

 

№ п/п, родинні відносини

ПІБ

Рік народження

Де працює

1. Заявник

 

 

 

2.Родинні відносини

 

 

 

 

4. Додаткові дані: Заявник звернувся у зв’язку із відшкодуванням частини кредиту, який наданий на енергозберігаючі заходи. Встановлено, що заявник купив та встановив___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

5. Висновки комісії:

Заявник _____________________________(п.і.б.) відповідає усім критеріям Програми часткового відшкодування кредитів за залученими в фінансових установах короткостроковими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та фізичним особам на 2017 –2018 роки та пропонує надати кошти на відшкодування частини кредиту, який спрямований на заходи з підвищення енергоефективності

 

Заступник Щасливського сільського голови з питань

діяльності виконавчого органу                                           _________________________________

 

Депутат Щасливської сільської ради

виборчого округу №____                                                    _________________________________

 

Голова постійної комісії

з питань управління комунальною власністю,

житлово-комунальним господарством, будівництва,

 екології та благоустрою населених пунктів                                  ____________________________


 

УКРАЇНА

ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

       РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми соціально-економічного

і культурного розвитку  сіл Щасливе та Проліски на 2017 рік

 

Відповідно до ст. 27, ст. 28, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши пропозиції депутатів,

 

Щасливська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити   Програму соціально-економічного і культурного розвитку  Щасливської сільської ради сіл Щасливе та Проліски на 2017 рік  згідно з додатком. 

2. Бухгалтерії сільської ради врахувати за поданням робочої групи потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Контроль за виконанням сільського бюджету  покласти на постійну планово-бюджетну комісію.

 

 

Сільський голова                                        М.Ф. Шмаюн

 

 

c. Щасливе

16 листопада 2016 року

№ 516 - 13 - VIІ

 

 

 

УКРАЇНА

ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми благоустрою

сіл Щасливе та Проліски на 2017 рік

 

Відповідно до ст. 27, ст. 28, ст. 29, ст. 30 , ст.31, ст.33, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши пропозиції депутатів,

 

Щасливська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити   Програму благоустрою населених пунктів на 2017 рік Щасливської сільської ради згідно з додатком. 

2. Бухгалтерії сільської ради врахувати за поданням робочої групи потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Контроль за виконанням сільського бюджету  покласти на постійну планово-бюджетну комісію.

 

 

Сільський голова                                        М.Ф. Шмаюн

 

 

c. Щасливе

16 листопада  2016 року

№ 517 - 13 - VIІ

 

 

 

Додаток

 до рішення сесії

Щасливської сільської ради

від 16 листопада 2016 року

N 517 – 13 - VIІ

 

  П Р О Г Р А М А

БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА 2017 РІК

 

1. Загальні положення

            Програма розроблена на основі законодавчих актів України з метою проведення благоустрою населених пунктів сільської ради, покращення умов проживання та відпочинку жителів с. Щасливе та с. Проліски 

2. Мета програми

             Перетворити населені пункти Щасливської сільської ради в села зразкового порядку 

3. Завдання програми

  Основним завданням програми є проведення ряду заходів, робіт по благоустрою населених пунктів та навколишньої території, збереження та покращення стану об’єктів з благоустрою:

 1. Доукомплектування дитячих майданчиків.
 2. Улаштування клумб ( с. Щасливе, с. Проліски).
 3. Продовження встановлення камер відеоспостереження.
 4. Облаштування зони відпочинку для катання на ковзанах та роликах біля дитячого майданчика по вул. Фестивальна.
 5. Освітлення тротуару (до меморіалу слави в с. Щасливе).
 6. Заміна водопровідної мережі в с. Проліски (приватний сектор).
 7. Відновлення роботи свердловин  в селах Щасливе та Проліски.
 8. Поновлення дорожньої розмітки, пішохідних смуг.
 9. Проведення благоустрою та озеленення територій сіл Щасливе та Проліски.
 10. Встановлення дорожніх знаків та вказівників вулиць в селах Щасливе та Проліски.
 11. Встановлення в’їзної групи в с. Щасливе.
 12. Облаштування зони відпочинку та заняття спортом в селах Щасливе та Проліски.
 13. Улаштування велосипедних доріжок на території сіл Щасливе та Проліски.
 14. Проведення поточного ремонту доріг в селах Щасливе та Проліски.
 15. Проведення капітального ремонту доріг в селах Щасливе та Проліски.
 16. Проведення оплати за вуличне освітлення.
 17. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.
 18. Вивезення сміття.
 19. Встановлення бордюру вздовж вул.Соборна в с.Проліски.
 20. Облаштування стоку для води по вул.Соборна (біля Пролісківського НВО) в с.Проліски.
 21. Проведення фарбування парканів та лавок в селах Щасливе та Проліски.
 22. Встановлення паркану по вул.Соборна, 12.
 23. Встановлення лавочок біля під’їздів будинків сіл Щасливе та Проліски.
 24. Проведення вуличного освітлення по провулку Надії в с.Щасливве.
 25. Проведення вуличного освітлення по вул.Озерна, Яблунева, Демидівська в с.Щасливе.
 26. Встановлення декоративного паркану для огорожі дитячого майданчика по вул.Героїв Майдану, 30; 32.
 27. Придбання чорнозему для улаштування клумб.
 28. Придбання піску для оновлення пісочниць на дитячих майданчиках.
 29. Придбання саджанців дерев та кущів для озеленення.
 30. Заміна аварійних решіток для стоку стічних вод.
 31. Видалення аварійних дерев.
 32. Улаштування тротуарів.
 33. Освітлення вулиць
 34. Улаштування пішохідних доріжок.
 35. Облаштування скверу вздовж вул. Л.Українки (навпроти будинків №16, 18;)
 36. Облаштування зеленої огорожі біля будинку по вул. Фестивальна, 26.
 37. Будівництво тнового дитячого садочка в с.Щасливе.
 38. Будівництво нової медичної амбулаторії в с.Щасливе.

4. Методи впровадження, фінансування програми 

        Фінансування на оплату робіт по виконанню Програми здійснюється за рахунок коштів, загального та спеціального фондів сільського бюджету.

        Оплата робіт по виконанню Програми може здійснюватись за рахунок коштів отриманих з інших  бюджетів  у вигляді трансферів (субвенцій, дотацій, тощо …)

        Зміни до Програми вносяться за рішенням сільської ради.

 

УКРАЇНА

ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми поводження

з твердими побутовими відходами

сіл Щасливе та Проліски на 2017 рік

 

Відповідно до ст. 27, ст. 28, ст.29, ст. 30, ст. 33  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши пропозиції депутатів,

 

Щасливська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити   Програму поводження з твердими побутовими відходами  населених пунктів на 2017 рік  Щасливської сільської ради згідно з додатком. 

2. Бухгалтерії сільської ради врахувати за поданням робочої групи потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Контроль за виконанням сільського бюджету  покласти на постійну планово-бюджетну комісію.

 

 

Сільський голова                                        М.Ф. Шмаюн

 

 

c. Щасливе

16 листопада   2016 року

№ 518 - 13 - VIІ

 

Додаток 1 до рішення

від 16 листопада 2016 року

№ 518 – 13 - VIІ

 

  ПРОГРАМА

 поводження  з  твердити побутовими  відходами 

на 2017 рік

          Програма поводження   з  твердити побутовими  відходами  на 2017 р.   (далі – програма)  спрямована  на   реалізацію державної політики  в  сфері економічної безпеки, охорони навколишнього  середовища, регулювання  відносин  щодо  діяльності  у  сфері поводження з відходами.

 

1. Мета  та  основні  завдання програми

 

         Завданнями програми  є здійснення  комплексу заходів, спрямованих на ліквідацію  несанкціонованих  сміттєзвалищ, поліпшення  екологічного та  санітарного стану населених пунктів сільської ради, забезпечення  виконання вимог законодавства, нормативних, директивних  документів  центральних органів  виконавчої влади  у  сфері   безпеки  та поліпшення  стану навколишнього природного середовиша.

 

2. Основні напрямки   розв’язання  завдань програми

 

         1. Проведення  щорічних весняних та осінніх  комплексних комісійних обстежень стану населених пунктів Щасливе та Проліски.

                                      (Виконком  сільської   ради, постійна комісія з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва, екології та благоустрою населених пунктів)

         2. Розробити  та  затвердити режим роботи збору  ТПВ,  інструкції  по прийому відходів.

                                      (Виконком сільської  ради, постійна комісія з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва, екології та благоустрою населених пунктів - протягом 2017 р. 

         3.Здійснювати  контроль  за  суб’єктами утворення відходів з   метою   недопущення порушення законодавства про поводження з  відходами

         4.Організація  роботи  з  ліквідації,  в межах населених пунктів, несанкціонованих, сміттєзвалищ.

                                      (Виконком сільської ради, постійна комісія з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва, екології та благоустрою населених пунктів - протягом 2017 р. 

         5. Забезпечити майданчики  збору ТПВ  технічно справними  контейнерами  та встановити додаткові  контейнери  в  щільно заселених  мікрорайонах.

         (Виконкоми   сільської ради , постійна комісія з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва, екології та благоустрою населених пунктів - протягом 2017 р. )

                                      У межах фінансування

                                      Постійно 

4. Фінансове  здійснення  виконання програми

         Обсяги робіт  і  фінансування заходів  програми визначаються  згідно з  показниками,  визначеними  виконавчим комітетом  сільської ради, враховуючи кошторисні призначення.  Завдання програми  розроблені, виходячи  з мінімально  необхідних  обсягів для  вирішення  нагальних  проблем  екологічної  безпеки  та  поліпшення  стану  навколишнього    середовища.

         Фінансування заходів  програми  передбачається здійснювати  за  рахунок місцевого бюджету  та інших  джерел фінансування,  не заборонених  чинним законодавством.

         Оплата робіт по виконанню Програми може здійснюватись за рахунок коштів отриманих від бюджету вищого рівня у вигляді трансфертів (субвенцій, дотацій, тощо…)

         Зміни до Програми вносяться за рішенням сільської ради.

 

 

 

 

УКРАЇНА

ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми

розвитку та підтримки

КП ЖКК «Щасливський» на 2017 рік

 

Відповідно до ст. 27, ст. 28, ст. 29, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши пропозиції депутатів,

Оставьте комментарий
Имя*:
Подписаться на комментарии (впишите e-mail):

Введите код с картинки:
* — Поля, обязательные для заполнения